1990

Meklēšana

Uz augšu

J. Graubiņš - Tek saulīte tecēdama


J. Graubiņa apdare

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Ai , saulīte, mīļa balta,
Sērdienīšu māmuliņ!

Kājas rokas sasildīja,
Valodiņas vien nebij’.

Tek saulīte tecēdama,
Es paliku pavēnī.
Nava savas māmuliņas,
Kas iecēla saulītē.

Tec , saulīte, pagaid mani,
Ko tevīmi pasacīš.

Jau saulīte zemu, zemu,
Māmuliņa tālu, tāl’.

Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu, nesasauc’.

Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala: Koru koncertu dziesmu teksti: XX vispārējie latviešu dziesmu svētki / sast. Maija Rožlapa. – Rīga: E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1990. – 57.lpp.

Notis .pdf failā (0.84 MB)

Dziesmas sieviešu koriem / sast. D.Reiters. 2.d. - Rīga : E.Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras izglītības darba zinātniski metodiskais centrs, 1989. - 29. - 31. lpp. : notis. - (XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki).

No Daugavpils Mūzikas vidusskolas materiāliem