1990

Mekliešona

Iz augšu

Višķu pagasta jauktais koris

Darbības gadi
1995

Diriģenti
Marta Bicāne

Informācija
Višķu pagasta jauktais koris darbojas  no 1995. gada 1. decembra. To nodibināja un vada Marta Bicāne.
Tas ir vienīgais lauku koris Latgalē un darbojas Špoģu mūzikas un mākslas skolas paspārnē. Koris regulāri sniedz koncertus savā pagastā, kā arī ir ciemojies citos Latgales un Zemgales kultūrpasākumos, novadu Dziesmu svētkos. Višķu pagasta jauktais koris piedalījās arī Vispārējos latviešu Dziesmusvētkos Rīgā 1998., 2003. un 2008. gadā.
No 2003. gada korim ir nodibināta draudzība ar kori no Rohrbahas (Vācija). Višķu koris ciemojās pie vācu draugiem 2003. gadā un plāno doties uz Vāciju, lai piedalītos Rohrbahas un Rotenburgas pie Fuldas pilsētas svētkos un sniegtu koncertus.
Tāpat koris turpina savu darbību pašvaldības kultūras pasākumos un gatavojas nākamajiem Dziesmusvētkiem.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
No Martas Bicānes arhīva