1990

Meklēšana

Uz augšu

Rugāju pagasta jauktais koris

Darbības gadi
1961

Diriģenti
Pēteris Sudarovs, Kaspars Freimanis

Informācija
Koris sāk savu darbību 1961.gadā, kad kā mūzikas pedagogs Rugāju skolā darbu uzsāk arī patreizējais kora goda diriģents Pēteris Sudarovs. Tolaik korī dzied vairāk kā 40 dalībnieku – ar daudzām spēcīgām vīru un sievu balsīm. Koris šos gadus ir bijis visu Latvijas un Latgales dziesmu svētku dalībnieku vidū, piedalījies skatēs un ieguvis godalgotas vietas. Pateicoties diriģenta P.Sudarova uzņēmībai, koris spējis noturēties arī atjaunotās Latvijas pārmaiņu gados. Kopš 2007.gada kora vadībā kopā ar Pēteri Sudarovu ir iesaistīts jaunais, daudzsološais diriģents – Kaspars Freimanis, kura saknes meklējamas Rugājos. Rugāju koris vienmēr ir balstījies uz pamatsastāva dziedātājiem. Ir dziedātāji, kuri korī dziedājuši un dzied 20, 25 un 30 gadus. Koristi uzskata, ka kora dvēsele ir un paliek visu cienījamais diriģents Pēteris Sudarovs.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada un 2005.gada  Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze