1990

Meklēšana

Uz augšu

Tilžas pagasta jauktais koris

Darbības gadi
1890

Diriģenti
Regīna Čudarāne, Aija Nagle

Informācija
Tilžas pagasta koris ir viens no vecākajiem koriem Latgalē. Tas nodibināts 1890.gadā skolotāja Vickupa vadībā. Laika gaitā kori ir vadījuši skolotājs Sestulis, no 1915. līdz 1932.g. - Arturs Lembergs, no 1923. līdz 1929.g - T.Kauliņš un E.Sloka.1929.gadā koris ir piedalījies Dziesmu svētkos Daugavpilī. Trīsdesmitajos gados kori vada Natālija Pikvinska un Alīna Matīsa. Tas piedalās Jaunlatgales Dziesmu svētkos Balvos un dziesmu svētkos Rēzeknē. 1940.gadā kā Abrenes apriņķa Tilžas aizsargu nodaļas koris, kurā dzied 47 dziedātāji, piedalās pēdējos Latvijas pirmās brīvvalsts Dziesmu svētkos Daugavpilī, to diriģē Kārlis Seržāns.
 Pēc kara ar kori strādā Vilma Ladusāne, Amālija Menca, Vija Stahovska, Ivars Kleins, Aina Bērziņa, Vitolds Šmats, Mairita un Jānis Ščucki, Jānis Melnis. No 1993.gada ar kori strādā Velga Smoļaka. Patreizējā diriģente Regīna Čudarāne kori vadījusi divreiz – pirmoreiz 13 gadus (1980-1993) un tagad – no 2001.gada. 2010.gada Latgales dziesmu svētkos kori diriģē Aija Nagle.
Koris ir piedalījies Jāzepa Vītola dienās Gaujienā, Latgales novada dziesmu svētkos, Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Rīgā, Balvu novada un pagasta muzikālajos pasākumos.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1940.gada (kā Abrenes apriņķa Tilžas aizsargu nodaļas koris), 1990.gada, 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze