1990

Meklēšana

Uz augšu

Jersikas ciema jauktais koris

Darbības gadi
1983 - 1992

Diriģenti
Biruta Šalajeva

Informācija
Koris dibināts 1983.gadā un darbojās līdz 1992.gadam. Diriģente Biruta Šalajeva (1951.31.10-2004.07.07.) dzimusi Madonas rajona Stirnienē. Pēc Rēzeknes mūzikas skolas absolvēšanas 1971.gadā sāka strādāt Līvānu bērnu mūzikas skolā. Paralēli mūzikas pedagoģes darbam ilgus gadus vadīja Jersikas ciema jaukto kori un Līvānu kultūras nama jaukto kori, kā arī vokālos ansambļus Līvānu ķieģeļu fabrikā, Turku pagastā un Līvānos.
Koris ir piedalījies daudzos vietēja mēroga muzikālajos pasākumos.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās1990.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
No Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja materiāliem