1990

Meklēšana

Uz augšu

Mērdzenes sieviešu koris "Austra"

Darbības gadi
1970

Diriģenti
Dzidra Baiža un Pēteris Andrejs Baiža, Regīna Rivča, Ināra Dovgiallo (Vilkaste)

Informācija
Mērdzenes sieviešu koris ir dibināts 1970. gadā. Par tā dibinātājiem un vadītājiem kļuva dzīvesbiedri Dzidra un Pēteris Andrejs Baižas. Koris aktīvi piedalās visos republikas Dziesmu svētkos, sieviešu un vīru koru salidojumos, Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, Balvos. No 1985.gada līdz 1989.gadam kori vadīja diriģente Ināra Vilkaste, bet sakarā ar dzīvesvietas maiņu 1989. gadā kora vadību uzņēmās Regīna Rivča. No 1995.gada līdz šim brīdim kori vada iepriekšējā diriģente Ināra Dovgiallo (Vilkaste). Korī dzied 30 dažādu profesiju pārstāves, kuras vieno mīlestība pret dziesmu. Vairāk nekā 10 gadus koris ir arī  Stiglovas baznīcas draudzes koris, kur ar savām skanīgajām balsīm dzied Dieva godam. 2000.gadā koris izvēlas skanīgu nosaukumu "Austra". Sākot no kora pastāvēšanas laikiem, tas vienmēr ir izcīnījis tiesības piedalīties visos Dziesmu un deju svētkos Rīgā, kā arī visos Latgales novada rīkotajos Dziesmusvētkos Daugavpilī.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada, 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
No Ināras Dovgiallo arhīva