1990

Meklēšana

Uz augšu

Kori


Balvi
Daugavpils pilsēta
Daugavpils rajons
Krāslava
Ludza
Preiļi
Rēzeknes pilsēta
Rēzeknes rajons
Rīgas kori
Rīgas rajons
Alūksne
Bauska
Cēsis
Gulbene

Jelgava
Jēkabpils
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Madona
Ogre
Saldus
Stučka
Valka
Valmiera
Ventspils
Tukums
Talsi

Balvi

Balvu rajona skolotāju koris  Ilmārs Slēdzis

Rajona kultūras nama jauktais koris  Anastasija Ločmele

Balvu 1. vsk. jauktais koris  Marija Bukša

Bērzpils ciema jauktais koris  Pēteris Sudarovs

p.s. "Rugāji" jauktais koris  Pēteris Sudarovs

p.s. "Tilža" jauktais koris  Regīna Čudarāne

Viļakas kultūras nama jauktais koris<  Silvija Bičitūna

Žīguru kultūras nama jauktais koris  Ilmārs Slēdzis

Viļakas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis  Lūcija Bondare

Rekavas ciema etnogrāfiskais ansamblis  Lilioza Dortāne

Škilbēnu ciema etnogrāfiskais ansamblis  Pužule

Daugavpils pilsēta


Tautas koris "Daugava"  Silvija Sudņika

Tautas sieviešu koris "Rūta"  Harijs Krauklis

Pedagoģiskā institūta folkloras ansamblis  Antra Salna

Tautas mūzikas ansamblis "Rakari"  Ēvalds Daugulis

Daugavpils latviešu biedrības folkloras ansamblis  Terēze Broka

Daugavpils rajons

Tautas koris "Latgale"  Skaidrīte Ērliha

Daugavpils rajona jauktais koris  Viola Jasmane

Višķu sovhoztehnikuma jauktais koris  Jevģēnija Dakša

Krāslava

Rajona kultūras nama jauktais koris  Česlava Ugorenko

Latviešu biedrības jauktais koris  Olga Grecka

Izvaltas ciema kultūras nama jauktais koris  Silvija Stivriņa

Dagdas kultūras nama jauktais koris  Olga Šalajeva

Ezernieku folkloras kolektīvs  Irēna Dimpere

Ludza

Rajona skolotāju koris  Jāzeps Seņka

Mērdzenes kultūras nama sieviešu koris  Regīna Rioča

Rajona kultūras nama vīru koris  Pēteris Baiža

Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis  Anna Garanča

Preiļi

Līvānu kultūras nama jauktais koris  Māris Ošlejs

Preiļu rajona skolotāju koris  Edvīns Dziļums

Rajona kultūras nama jauktais koris  Santa Oša
Uldis Bērziņš

Jersikas ciema jauktais koris  Biruta Šalajeva

Rudzātu ciema jauktais koris  Jāzeps Skutelis

Aglonas ciema sieviešu koris  Artūrs Mačuļskis

Rēzeknes pilsēta

Rēzeknes kultūras nama Tautas koris "Ezerzeme"  

Piena konservu kombināta jauktais koris "Saskaņa"  Vitolds Milaševičs
Anita Milaševiča

Tirdzniecības pārvaldes Tautas koris "Ieviņa"  Antoņina Mežinska

Rēzeknes medicīnas darbinieču Tautas koris "Medicus"  Biruta Šķirmante

Rēzeknes pilsētas lauku kapella  Ilmārs Dzenis

Rēzeknes rajons

Rajona skolotāju koris "Rāzna"  Vitolds Milaševičs

Dricēnu ciema jauktais koris "Vālodzīte"  Antons Matvejāns

Gaigalavas ciema jauktais koris  Rasma Igaune
Gunārs Igaunis

Stružānu ciema sieviešu koris "Taunadze"  Antons Matvejāns

Viļānu kultūras nama sieviešu koris  Andris Mičulis

Viļānu Selekcijas izmēģinājumu stacijas vīru koris  Jānis Grudulis

Garkalnes folkloras ansamblis  Anna Bebre

Garkalnes lauku kapella  Rihards Čiblis

Viļānu tautas mūzikas ansamblis  Silvija Slavika

Rīgas kori

Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Vides aizsardzības kluba jauktais koris "Māras zeme"  Ilze Līce

Rīgas mūzikas internātskolas jauktais koris "Vaidelote"  Helēna Lazareviča

Rīgas piena kombināta jauktais koris  E.Muižarājs

Rīgas 73. vsk. jauktais koris "Mūžīgais strauts"  M.Brazovska

ZRA "Aerosols" jauktais vīru koris  Mārtiņš Putniņš
Edvīns Rubīns

Latvijas nopelniem bagātais kolektīvs Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas kultūras nama tautas koris "Daile"  Gido Kokars

Rīgas Centrālā universālveikala jauktais koris "Rīdzene"  Vitolds Rijnieks

Nopelniem bagātais kolektīvs Latvijas republikāniskās arodbiedrību padomes kultūras nama Tautas koris "Mūza"  Leonīds Šķepasts

Zinātņu akadēmijas Tautas koris "Gaismas pils"  Olafs Tomenass

Rīgas vagonu rūpnīcas jauktais koris  Aivars Opincāns

Zvejnieku kultūras pils "Ziemeļblāzma" sieviešu koris  Daumants Reiters

Tautas vīru koris "Tēvzeme"  Haralds Mednis

Rīgas Mēbeļu kombināta jauktais koris "Spīdola"  Daumants Reiters

R/A "Daiļrade" sieviešu koris  Elita Akmentiņa

Popova Rīgas radiorūpnīcas Tautas sieviešu koris "Līga"  Jānis Brants

RKDP Tautas sieviešu koris "Avots"  Ilga Radziņa

Latvijas mežu darbinieku vīru koris "Silvicola"  Pauls Kvelde

VEF Kultūras pils Tautas koris "Teika"  Ēriks Grosbergs

Tautas koris "Daugaviņa"  Kārlis Beinerts

Tautas koris "Tēvzeme"  Haralds Mednis

Tautas koris "Minjona"  Sigvards Kļava

Tautas koris "Skaņupe"  Haralds Mednis

Vissavienības un starptautisko konkursu laureāts Latvijas Republikas Nopelniem bagātais kolektīvs Tautas koris "Dzintars"  Ausma Derkēvica

Rīgas rajons

Baldones ciema jauktais koris "Dziedātprieks"  Andrejs Balodis

Rīgas rajona šķirnes putnu audzētavas jauktais koris "Ozolzīle"  Iveta Krūmiņa

Inčukalna MRS un Allažu kolhoza apvienotais jauktais koris "Mežābele"  Vitālijs Kikušs

Zvejnieku kopsaimniecības "Carnikava" sieviešu koris "Undīne"  Rudīte Zelmene

Mārupes ciema jauktais koris  

Saulkrastu jauktais koris "Bangotne"  Jānis Veismanis

Rīgas rajona jauktais koris "Sēja"  

Rīgas rajona kultūras nama jauktais koris "Baltezers"  Alberts Skuja

Kūdras rūpnīcas "Baloži" kultūras nama jauktais koris "Zemgale"  Daina Zanvere

Padomju saimniecības "Rīga" jauktais koris  Zinaida Zeltkalne

Mālpils kultūras nama jauktais koris  Einārs Lorencs

Krimuldas ZPS jauktais koris  Juris Vītums
Marija Brazovska

ZA Salaspils botāniskā dārza jauktais koris  Guntis Pļavnieks

Pārējo republikas novadu kori

Alūksne

p.s. "Alūksne" kultūras nama sieviešu koris  Ingrīda Pilskalne

Alūksnes rajona skolotāju koris  Roberts Liepiņš

Alsviķu ciema jauktais koris  Kaspars Skuja

Apes kultūras nama jauktais koris  Sandra Elksnīte

Ilzenes ciema jauktais koris  Sandra Kravale

Jaunlaicenes ciema jauktais koris  Ilze Briediņa

Kolhoza "Padedze" jauktais koris  Ināra Kravale

LKF Alūksnes nodaļas kamerkoris  Ināra Kravale

Ziemeļu ciema sieviešu koris  Ilze Briediņa

Alūksnes ciema sieviešu koris  Ilze Briediņa

Alūksnes SCO vīru koris "Celtnieks"  Jānis Kravalis
Ināra Kravale

Ziemeļu ciema folkloras kopa  Gita Briediņa

Bauska

Bauskas rajona Tautas koris "Daina"  Gido Kokars

Bauskas rajona Ceraukstes jauktais koris  Kārlis Hammers (sen)
Kārlis Hammers (jun)

Cēsis

Cēsu rajona kolhoza "Piebalga" jauktais koris  Andrejs Matīss

Līgatnes papīrfabrikas jauktais koris  Andrejs Matīss

Gulbene

Rajona kultūras nama kultūras darbinieku un skolotāju jauktais koris  Austra Veikšāne
Uldis Kokars

Rajona kultūras nama darba veterānu koris  Lūcija Hmeļevska

Rajona kultūras nama jauniešu kamerkoris  Guntis Eniks
Lūcija Hmeļevska

Lejasciema kultūras nama jauktais koris  Ineta Moltovniece
Rita Vēverbrante

Jaungulbenes kultūras nama jauktais koris  Diāna Šķēla

Jelgava

Jelgavas Lauktehnikas jauktais koris "Junda"  Janis Keičs

Jelgavas rajona kolhoza "Nākotne" jauktais
koris "Nākotne"
 Vilmārs Vasulis

LLA Tautas vīru koris "Ozols"  Arnis Poruks
Jānis Ķīčs

Ozolnieku vīru koris "Zemgale"  Janis Plonis

Jelgavas rajona skolotāju koris "Gaisma"  Ina Kreile
Arnis Poruks

Jelgavas rajona vīru koris  Jānis Plonis

Jēkabpils

Agrofirmas "Daugava" jauktais koris  Einārs Redbergs

Mežāres-Atašienas ciemu jauktais koris  Jānis Mesters

Viesītes pilsētas jauktais koris  Natālija Simakovska

Sēlpils ciema jauktais koris  Honorata Grandāne

Gārsenes ciema jauktais koris  Olga Šeškovska

ARA "Lauktehnika" vīru koris  Ligita Ašņevica

Tautas koris "Jēkabpils"  Jānis Grigalis

Kuldīga

Kuldīgas rajona patērētāju biedrības jauktais koris "Kurzeme"  Maruta Grigale

Liepāja

Liepājas tipogrāfijas Tautas koris "Dzintarjūra"  Aiga Sēpere

Durbes pilsētas kultūras nama sieviešu koris  Ivars Reinholds

Aizputes metāla furnitūras rūpnīcas jauktais koris "Kurzeme"  Guntis Škensbergs

Kazdangas jauktais koris  Andra Strazdiņa

Limbaži

Limbažu kultūras nama Tautas koris "Pūt, vējiņi"  Arnolds Skride

Limbažu rajona patērētāju biedrības sieviešu koris "Kalme"  Arnolds Skride

Madona

Valsts šķirnes lopu audzētavas "Cesvaine" Tautas koris "Cesvaine"  Gints Kaminskis

Praulienas ciema jauktais koris  A.Graudāns

Madonas R/A "Lauktehnika" kultūras nama vīru koris "Gaiziņš"  Jānis Sprancmanis

Varakļānu pilsētas sieviešu koris "Dzelvērte"  Jānis Mežinskis

Ogre

Ogres rajona kolhoza "Suntaži" kultūras nama jauktais koris  Imants Kalniņš

Ogres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas jauktais koris  Aivars Opinicāns

Agrofirmas "Lāčplēsis" jauktais koris  Mārtiņš Amoliņš

Ogres rajona skolotāju koris  Leons Amoliņš

Jumpravas kultūras nama jauktais koris  Martiņš Klišāns

Ogres "Lauktehnikas" jauniešu kamerkoris "Lielvārde"  Baiba un Antons Kleperi

Ogres rajona kolhoza "Juglas zieds" jauktais koris  Līga Dziedāja

Saldus

Brocēnu cementa kombināta vīru koris  Kārlis Kreicbergs

Saldus rajona kultūras nama Tautas koris "Varavīksne"  Irēna Baltābola

Blīdenes-Remtes jauktais koris  Vija Strikmane

Rajona patērētāju biedrības jauniešu koris "Balti"  Normunds Dreģis

Agrofirmas "Jaunais komunārs" jauktais koris "Nīgrande"  Anita Laugale

Saldus rajona skolotāju koris "Saldava"  Daumants Reiters

Saldus rajona sieviešu koris "Draudzība"  Rolands Kleinbergs

Stučka

Pļaviņu kultūras nama jauktais koris  Ieva Lazdāne
Stanislava Kalniņa

Valka

Valkas Ērģemes ciema jauktais koris  Alla Adamova

Valkas rajona kultūras nama jauktais koris  Tatjana Tīruma

Pasmales jauktais koris  Valda Dreimane

Valmiera

Valmieras slimnīcas sieviešu koris  Ilga Radziņa

Ventspils

Ventspils jauniešu jauktais koris  Ilga Buntika

Ventspils zvejnieku kopsaimniecības "Sarkanā bāka" kultūras nama "Jūras vārti" vīru koris "Liedags"  Uldis Salmiņš

Ventspils rajona kopsaimniecības "Draudzība vīru koris "Zītars"  Andris Rebhūns

Rajona patērētāju biedrības un uzņēmuma "Piltene" sieviešu koris "Madara"  A.Ceplīte

Ugāles ciema jauktais koris  A.Grīnberga

Vārves ciema jauktais koris  Ingūna Strazdiņa

Ventspils ostas kultūras nama Tautas koris "Kaiva"  Andris Rebhūns

Ventspils kultūras nama Tautas koris "Līvzeme"  Elvīra Salmiņa

Tukums

Tukuma rajona kultūras nama Tautas kolektīvs skolotāju koris "Vanema"  Romāns Vainags

Kandavas Radiorūpnīcas kultūras nama jauktais koris  Ilmārs Sēlis

Zvejnieku firmas kopsaimniecības "Engure" jauktais koris  Solveiga Zondaka

Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijas kultūras nama jauktais koris  Aleksandrs Zilpaušs

R/A "Laukteknika" jauktais koris "Skandīne"  Laimdota Silava

Talsi

Vīru koris "Ziedonis"  Pēteris Sarma
Astrīda Priekule

Mērsraga sieviešu koris  Maris Bērtulsons

Dižstendes sieviešu koris  Aivars Kalniņš

Kolkas sieviešu koris "Mare"  Ināra Ķivila

Dundagas jauktais koris  Ferijs Millers

Laucienas jauktais koris  Gunārs Zēbergs

Vandzenes jauktais koris  Jānis Ungurs

Kopsaimniecības "Draudzība" jauktais koris  Pēteris Sarma
Astrīda Priekule

Rajona skolotāju koris "Curonia"  Ferijs Millers

Tautas koris "Roja"  Janis Ķivils

Tautas koris "Vaiva"  Ludmila Pismennaja
Benita Paegle

Valdemārpils jauktais koris "Akords"  Martiņš Veidemanis

Sabiles jauktais koris "Abava"  Sanita Zakrževska