1990

Meklēšana

Uz augšu

Valters Kaminskis

Komponists

Dzīves gadi
1929 -1997

Biogrāfija
Dzimis Rīgā 1929.gada 17.novembrī. 1953.g. V.Kaminskis pabeidz Latvijas Valsts konservatorijas Ādolfa Skultes kompozīcijas klasi, pēc tam līdz 1958.g. pasniedz Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā Rīgā, (1961–1965) Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolā Cēsīs un (1965–1967) Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.
Miris 1997.gada 15.jūnijā un ticis apglabāts Cēsīs meža kapos.
Komponists, pedagogs un viens no ievērojamākajiem vokālās mūzikas autoriem, Latvijas Valsts konservatorijas prof.Ā.Skultes 50.gadu spīdeklis, enerģisks Latvijas Komponistu savienības darbonis 20.gs. 50.- 60.gados.
Komponējis vairākus baletus, muzikālu komēdiju, nelielo formu simfoniskos darbus, ap desmit kantātes un oratorijas tipa kordarbus ar pavadījumu, solodziesmas, a cappella kordziesmas, kā arī vieglā žanra dziesmas.
Kaminska kora izteiksmes būtisks pamats ir epika ar tai piemītošo vēstošo melodisko deklamāciju. Episka zemstrāva bieži piemīt pat viņa lirikai, kura šai sakarā vairās no subjektīva psiholoģisma un hromatikas, dodot priekšroku gleznainībai un seno tautas mūzikas skaņkārtu kolorītam. Arī kora faktūrai bieži ir tēlojošs vai dialoģizējošs raksturs. V.Kaminskis ir strādājis arī tautas mūzikas apdares žanrā koriem. Lineāra balsvedība un politonalitāte viņa 50.gadu apdarēs tika uztverta kā novatorisks solis toreizējā šā žanra attīstībā Latvijā.
Debitēdams līdz ar iekšpolitiskā "atkušņa" iestāšanos, akcentēja konkrētu žanrisku iztēli, programmatismu, neiecietību pret sava laika tradicionālismu mūzikā. Viņam tipiskā vīrišķīgi vērienīgā izteiksme vokālsimfoniskajos un vīru kora darbos, kā arī  tematiski konkrētā lirika a cappella kordziesmās jūtami atsvaidzināja 50.gadu diezgan vienveidīgo, emocionāli pieticīgo caurmēra vokālmūzikas toni. 60.gadu jaunradē stila ziņā atkāpies arī tradicionāla sentimentālisma virzienā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Dziesmas izpildītas 1990.gada, 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Silabriedis, Orests. Ļoti dažāds cilvēks: 17.novembrī atcerējāmies Valteru Kaminski 80.dzimšanas dienā / Orests Silabriedis // Mūzikas Saule. – Nr.6 (2009), 20.-21.lpp.
www.lmic.lv


Citi resursi
Literatūras saraksts par Valtera Kaminska darbību LCB e-katalogā
Valtera Kaminska darbu saraksts LCB e-katalogā