1990

Meklēšana

Uz augšu

Antoņina Mežinska (dzim. Pukste)

Kordiriģente, mūzikas pedagoģe

Dzīves gadi
1923-2013

Biogrāfija
Dzimusi 1923. gada 13. septembrī Rēzeknes apriņķa Ozolmuižas pagasta Ratnieku ciemā zemnieku ģimenē. Tēvs Staņislavs (1884-1969), amatnieks; māte Antoniņa (1886-1969), dziedājusi Ozolmuižas baznīcas korī. Brālis Staņislavs (1910-1972) bijis lauku kapelas mūziķis. Bērnību un pirmos skolas gadus pavadījusi muzikālā vidē, vecāki bijuši dziesmu mīļotāji, tika piekopta mājas muzicēšana. (1931-1938) mācījusies Ozolnieku pamatskolā, pēc tās beigšanas iestājusies Rēzeknes Skolotāju institūtā. 1944.g. kā eksterne absolvējusi Rēzeknes 1. vidusskolu, turpat strādājusi par dziedāšanas un sākumklašu skolotāju. 1946.g. sākusi mācības atjaunotās Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Kordiriģentu nodaļā, apguvusi diriģenta profesijas pamatus pie pedagoga Klementa Mediņa. 1949.g. iestājusies Latvijas Valsts konservatorijā, mācījusies diriģēšanu vec. pedagoga Mendeļa Baša klasē, mūzikas teorijas priekšmetus pie Jāņa Līcīša un citiem izciliem teorētiķiem. Konservatorijas studiju laikā praktizējusies diriģentes un mūzikas skolotājas darbā, 1950.g. bijusi Varakļānu rajona dziesmu svētku virsdiriģente. Pēc LVK absolvēšanas 1954.g. atgriezusies dzimtajā pusē Latgalē, sākusi kora diriģēšanas pedagoģes darbu Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Viņas audzēkņu vidū daudzi Latgalē un citur pazīstami nākamie diriģenti, mūzikas pedagogi: Jānis Garančs, Emīlija Slišāne, Aija Kukule, Jānis Teilāns, Antoniņa Milaševiča, Rolands Ankipāns u. c. Kā izcila diriģente izveidojusi un ilgus gadus ar panākumiem vadījusi trīs labākos Latgales korus, kuru darbība guvusi plašu klausītāju un vērtētāju atzinību. Rēzeknes Tirdzniecības pārvaldes sieviešu koris "Ieviņa" (1964-1991) izaudzis par mākslinieciski pilnvērtīgu kolektīvu, 1972.g. ieguvis Tautas kora nosaukumu, ierindojies godalgotajās vietās visās šā laika Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru konkursu fināla skatēs: 1970.g. — 3. vieta, 1973.g. — 1. vieta, 1977.g. un 1980.g. — 3. vieta. Veikusi nozīmīgu latgaliešu kora kultūras propagandas darbu ar aktīvu un plaši izvērstu "Ieviņas" koncertdarbību Latvijā un ārzemēs: Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Maskavā, Pēterburgā un Vācijā. Varakļānu kultūras nama sieviešu koris "Dzelvērte" (1976-1985) dziesmu svētku kopdziedāšanā, kā arī daudzajos koncertos devis gandarījuma izjūtu kā dziedātājām, tā arī pašai diriģentei. Preiļu rajona skolotāju jauktā kora vadību (1976-1986) uzņēmusies reizē ar gatavošanos XVII Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 1977.g. un Preiļu rajona virsdiriģentes pienākumiem. Draudzīgā sadarbībā ar bijušo Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkni diriģentu Jāni Teilānu izvērsusi aktīvu kora koncertdarbību, katru vasaru veicot ekskursijas-koncertturnejas Latvijā un aiz tās robežām: Lietuvā, Gruzijā, Pēterburgā, Ukrainā, Melnās jūras piekrastē. 1960.g. nodibinājusi sieviešu vokālo kvartetu "Latgale", ātri iemantojusi popularitāti un atzinību, republikas vokālo ansambļu skatē 1968.g. izcīnījusi 1. vietu. 1970.g. ansamblis "Latgale" skaitliski dubultojies (8 dziedātājas), piedalījies latviešu kultūras svētkos Moldovā, sniedzis koncertus Bulgārijā. Kā viena no aktīvākajām Latgales profesionālo kordiriģentu saimes pārstāvēm savu talantu un enerģiju veltījusi mūža darbam — Latgales koru kultūras izaugsmei un jaunās diriģentu paaudzes izglītošanai. Apbalvojums: Latvijas Nopelniem bagātā mākslas darbiniece 1970.g. Pensijā kopš 1984.g. Precējusies ar Jāni Mežinski (1960). Dēls Jānis Mežinskis (1962), diriģents, augstskolas pasniedzējs. Rēzeknes Goda pilsone. Mirusi 2013.g. 13.oktobrī. Apbedīta Ozolmuižas kapsētā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģente.

Izmantotie avoti
 Mežinska Antoņina // Latgales kultūras darbinieki 2.- Rīga: Jumava, 2008.- 78. – 80. lpp.

Citi resursi
Literatūras saraksts par Antoņinas Mežinskas darbību LCB e-katalogā