1990

Meklēšana

Uz augšu

Jēkabs Graubiņš

Komponists, mūzikas kritiķis, folklorists

Dzīves gadi
1886 - 1961

Biogrāfija
Komponists, kritiķis, folklorists Jēkabs Graubiņš dzimis 1886. gada 16. aprīlī Līvānu pagasta Preiļu muižā, taču uzaudzis Iecavas pagastā. Sākotnējo profesiju apguvis Valmieras skolotāju seminārā un Pēterburgas Skolotāju institūtā, mūža pirmajā pusē Graubiņš ir skolotājs Trikātā un Lubānā. Kompozīciju mācījies LVK Jāzepa Vītola klasē (1919 – 1924). Strādājis par pasniedzēju Rīgas Tautas konservatorijā (1927 – 1936) un LVK (1938 – 1950). Izveidojis un vadījis Kultūras fonda Centrālo nošu bibliotēku (1935 – 1941). Kopš 1921. gada ir viens no ražīgākajiem mūzikas kritiķiem (“Brīvā Zeme”, “Latvis”, “Jaunākās Ziņas”, “Tēvija”, “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts”, “Latvju Mūzika”, “Daugava” u. c.), viņa pārziņā ir mūzika Latviešu konversācijas vārdnīcā. Veikums folkloras pētniecībā ļauj Jēkabu Graubiņu uzskatīt par ievērojamāko Jurjānu Andreja darba turpinātāju.
1950. gadā arestēts, no 1951.gada līdz 1955. gada atradies ieslodzījumā Soļikamskas un Gavrila Poļanas nometnēs. Miris 1961. gada 3. decembrī Rīgā, apglabāts Rīgas II Meža kapos.
Visdziļāko atbalsi raduši Jēkaba Graubiņa skaņdarbi a cappella koriem.
Graubiņa mantojuma nozīmīgākajai daļai pieskaitāmi arī sacerējumi kamermūzikā – klavieru kvinteti, dziesmu cikls “Mīlestība” balsij ar klavieru kvintetu, klaviermūzika. Rakstīti arī skaņdarbi simfoniskajam orķestrim, kantātes, mūzika skatuvei – etnogrāfiski uzvedumi, poēma “Atraitnes dēls” a cappella korim.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Dziesmas izpildītas 1940.gada un 1990.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
www.lmic.lv
www.music.lv


Citi resursi
Literatūras saraksts par Jēkaba Graubiņa darbību LCB e-katalogā
Jēkaba Graubiņa darbu saraksts LCB e-katalogā