1990

Meklēšana

Uz augšu

Raimonds Igolnieks

Orķestra diriģents, mūzikas pedagogs

Dzīves gadi
1946

Biogrāfija
Dzimis 1946. gada 17. oktobrī Rēzeknē kalpotāja ģimenē. Tēvs Donats Igolnieks (dz. 1917), māte Celina Krīvāne-Igolniece (1925-2000). Zēna muzikālajai attīstībai ievirzi devis vectēvs Jāzeps Krivāns, Latgalē pazīstamais ērģelnieks, pedagogs. Līdztekus pamatskolai 1955.g. uzsācis mācības Rēzeknes Bērnu mūzikas skolas vijoles klasē. Pēc tās beigšanas 1961.g. iestājies Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, kur mācījies pedagoga Zigurda Veides vijoles klasē un apguvis mežraga spēli Valda Āboliņa pūšamo instrumentu klasē. Fakultatīvi studējis kora un orķestra diriģēšanas pamatus pie pedagogiem E. Belasova un N. Baohina. Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas 1965.g. vijoles un mežraga specialitātēs nolēmis turpmāk apgūt diriģenta profesiju un iestājies P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas Pūtēju orķestra diriģentu fakultātē. Pieredzējušu pedagogu, savas nozares speciālistu vadībā nodevies intensīvām studijām plaša profila diriģenta profesijas apgūšanai. Orķestra diriģēšanu mācījies pie prof. Mihaila Kazanova, instrumentāciju — Mihaila Gotliba, kompozīciju un aranžēšanu pie Borisa Koževņikova. Pēdējā studiju gadā izstrādājis diriģenta diplomdarbu — Jāņa Ivanova 6. simfonijas atskaņojumu valsts eksāmena koncertā ar Maskavas Kremļa paraugorķestri. Pēc Maskavas Konservatorijas absolvēšanas 1969.g. saņēmis norīkojumu dienestam PSRS jūras kara flotē kā kara orķestra diriģents pastāvīgajā dislokācijas vietā Murmanskas apgabalā, Severomorskā. Dienesta komandējumos pabijis daudzos pasaules kontinentos un reģionos. Labvēlīgie materiālie un organizatoriskie darba apstākļi orķestrī veicinājuši personības māksliniecisko izaugsmi un pilnveidošanos, diriģenta profesionālo iemaņu attīstību.
1978.g. no armijas demobilizējies un kopā ar ģimeni pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Daugavpilī uzsācis mūzikas pedagoģisko darbību kā DPI Kordiriģēšanas katedras vecākais pasniedzējs un Mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu klases pedagogs. Kopš 1981.g. bijis Daugavpils Kultūras nama pūtēju orķestra "Latgale" diriģents un pilsētas koncertapvienības direktors. Veicis nozīmīgu sagatavošanas darbu profesionāla pūtēju orķestra izveidošanai. No 1985. līdz 2008. gadam ir Daugavpils profesionālā pūšamo instrumentu orķestra "Daugava" galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs. Vairāk kā 20 gadu laikā Raimonda Igolnieka prasmīgā vadībā orķestra mākslinieciskā izaugsme sasniegusi respektējamu līmeni.
Ievērojamo un mazāk pazīstamo latviešu komponistu Aivara Krūmiņa, Andra Vecumnieka, Līgas Liepiņas un Henrika Gaļicka skaņdarbu iekļaušana orķestra repertuārā sekmējusi to popularizēšanu. Sniegti daudzi koncerti visos Latvijas novados un ārvalstīs, būts klāt visos republikas un daudzos starptautiskajos pūtēju orķestru salidojumos, festivālos un konkursos, XIX-XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos. (2000-2007) PPIO "Daugava" bijis ikgadējo Baltijas jūras baseina pūtēju orķestru festivālu dalībnieks, 1997.g. Starptautiskajā orķestru konkursā Ungārijā (Vespranā) ieguvis bronzas medaļu. Iemantojis cieņu un autoritāti Latvijas orķestru diriģentu un mūziķu vidū, bijis 7.-10. Latvijas pūtēju orķestru salidojumu un Latgales dziesmu svētku virsdiriģents, bet kopš 1990.g. — visu Vispārējo latviešu dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdiriģents.
Apbalvojumi: Latvijas Kultūras ministrijas pateicības un Goda raksti par dziesmu svētku virsdiriģenta veikumu.
2010.g. piešķirts apbalvojums „Goda daugavpilietis”, 2011.g. – 1991.g. janvāra Barikāžu piemiņas zīme.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā pūtēju orķestru virsdiriģents.

Izmantotie avoti
Igolnieks Raimonds // Latgales kultūras darbinieki 1.- Rīga: Jumava, 2008.- 212. – 214. lpp.

Citi resursi
Literatūras saraksts par Raimonda Igolnieka darbību LCB e-katalogā
Raimonda Igolnieka darbu saraksts LCB e-katalogā