1990

Meklēšana

Uz augšu

Ēvalds Daugulis

Muzikologs, diriģents, mūzikas pedagogs, folklorists

Dzīves gadi
1958

Biogrāfija
Dzimis 1958. gada 6. aprīlī Kārsavā. Tēvs Aleksandrs (1911 -1989), māte Anna (1925-1991). Pamata un vidējo izglītību ieguvis Kārsavas vidusskolā (1965-1973), paralēli skolas mācībām apmeklējis Kārsavas Bērnu mūzikas skolu. Pēc vidusskolas beigšanas (1973) iestājies Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, kuru absolvējis (1977) ar Mūzikas skolas teorētisko priekšmetu un obligāto klavieru pasniedzēja diplomu. Pēc tam uzsācis studijas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā Mūzikas teorijas nodaļā, kuru (1982) absolvējis ar muzikologa un pedagoga kvalifikāciju.
(1982-2007) ir Daugavpils Mūzikas koledžas mūzikas teorētisko priekšmetu pasniedzējs, no 1984.g. mūzikas teorijas nodaļas vadītājs, (1992-1994) bijis mācību daļas vadītājs. 1995.g. uzsācis darbību Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē (vēlāk DU): līdz 2000.g. Mākslu katedras lektors, mūzikas priekšmetu grupas vadītājs, 2001-2003 DU Pirmsskolas un sākumskolas metodikas katedras docents. Šajā laikā paaugstinājis savu kvalifikāciju, turpinājis tālākizglītību profesionālās meistarības pilnveides kursos DPU (2000), DU (2004), RPIVA (2001), J. V. LMA (2002, 2003). Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (LMA) 1996.g. ieguvis mūzikas maģistra grādu, 2002.g. — mākslas doktora zinātnisko grādu mūzikas vēsturē un teorijā. (2003-2007) DU Mūzikas un mākslu fakultātes Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedras asociētais profesors, pašlaik ir Mūzikas un mākslu fakultātes dekāns. Docējis studiju kursus DU (1995-2006) mūzikas teorijā, vēsturē, folklorā un instrumentācijā. Vadījis vairākus zinātniskus darbus: 25 bakalaura un 15 maģistra darbus, organizējis un vadījis DU kvalifikācijas kursus un zinātniskās konferences (2004-2006). Piedalījies 16 starptautiskās zinātniskās konferencēs (2000-2006) Daugavpilī, Rīgā, Viļņā, Tallinā, Klaipēdā, Šauļos, Stokholmā ar referātiem par harmonijas mācības attīstību un evolūciju, latviešu instrumentālo muzicēšanu, tautas instrumentālo muzicēšanu Latgalē u. c. tēmām. (2004-2007) vadījis 9 tematiskās koncertlekcijas, veltītas latviešu komponistu un Vīnes klasiķu jubilejām.
(1984-1999) vadījis Višķu Lauksaimniecības tehnikuma lauku kapelu, 1984.g. nodibinājis un vada Daugavpils Tautas mūzikas ansambli "Rakari", ir tā mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Ar TMA "Rakari" visā tā darbības laikā (20 gados) sniedzis 138 koncertus Latvijā un ārvalstīs. Piedalījies starptautiskajos folkloras festivālos: Pēterburgā (1991), Francijā (1996), Vācijā (1993, 2001), Dānijā, Nīderlandē (1994), Grieķijā (1996), Čehijā (2001). Piedalījies Valsts Tautas mākslas centra rīkotajās tautas mūzikas ansambļu konkursa skatēs (1989-2005) un ieguvis pirmās godalgotās vietas Cēsīs, Rīgā, Valmierā, Meņģeļos, Siguldā (2. v.). Bijis (1987) Daugavpils dziesmu svētku apvienotā tautas mūzikas orķestra virsdiriģents, 1990.g. Latgales novada dziesmu svētku deju uzveduma muzikālais vadītājs, XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku tautas mūzikas orķestru virsdiriģents, 1999.g. Starptautiskā deju festivāla Rīgā "Sudmaliņas 92" muzikālais vadītājs, XXI Vispārējo latviešu dziesmu svētku Latgales novada uzveduma muzikālais vadītājs, tautas mūzikas orķestru virsdiriģents folkloras svētkos (2004-2006) Rīgā, Dundagā, Krāslavā.
Savas darbības laikā devis nozīmīgu ieguldījumu Latgales profesionālajā muzikālajā izglītībā un latgaliešu mūzikas folkloras pētniecībā un popularizēšanā.
Precējies (1992) ar Anitu Vucāni. Dēls Eduards (dz. 1992), mācās mūziku, spēlē saksofonu, meita Līna (dz. 1992).
Darbi: 32 zinātnisko pētījumu publikācijas par tēmām: Harmonijas studiju satura attīstība dažādās pasaules valstīs; Harmonijas studiju pilnveide; Zinātniski metodiski jautājumi mūzikas teorētisko priekšmetu pasniegšanā; Latviešu instrumentālā tautas mūzika. Darbi publicēti: DU zinātnisko rakstu krājumos, izd. "Saule" (2003-2006), Rīga, "SIA Ulma" (2006), "Vārti" (2001), "Punko" (2004), Vilnius (2004, 2006), Tallinn (2004).10 mūzikas ierakstu autors: sešas TMA "Rakari" audiokasetes (1981-1999), latgaliešu tautasdziesmu apdares, TMA "Rakari" (1988, 2000), CD "Pret straumi" TMA "Rakari" (2005), CD Folk Music, Francija (1991). Audioieraksti: LTS kompozīciju konkurss "Dziesma Latgalei", apdare jauktam korim un orķestrim "Aiz kalņeņa Iela muiža", "Labvakar, Latgalē" (1994).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada Latgales Dziesmu svētkos kā deju uzveduma muzikālais vadītājs un tautas mūzikas apdares autors.

Izmantotie avoti
 Latgales kultūras darbinieki 1. – Rīga: Jumava, 2008. – 140.-142.lpp.