1990

Meklēšana

Uz augšu

Personālijas

Pēteris Andrejs Baiža - kultūras darbinieks, diriģents
Uldis Balodis - kordiriģents, mūzikas pedagogs
Kārlis Baumanis - komponists
Mārtiņš Brauns - komponists
Terēzija Broka - kordiriģente, mūzikas pedagoģe
Staņislavs Broks - diriģents, mūzikas pedagogs
Emīls Dārziņš - komponists
Ēvalds Daugulis - muzikologs, diriģents, mūzikas pedagogs, folklorists
Ausma Derkēvica - kordiriģente, mūzikas pedagoģe
Jānis Dūmiņš - diriģents, pedagogs
Edvīns Dziļums - diriģents
Lūcija Garūta - komponiste
Jēkabs Graubiņš - komponists, mūzikas kritiķis, folklorists
Oļģerts Grāvītis - komponists, mūzikas vēsturnieks, pedagogs
Jānis Grudulis - kordiriģents, pedagogs
Raimonds Igolnieks - orķestra diriģents, mūzikas pedagogs
Jānis Ivanovs - komponists
Andrejs Jurjāns - komponists, diriģents, mūzikas kritiķis, tautas dziesmu vācējs
Aldonis Kalniņš - komponists
Valters Kaminskis - komponists
Sigvards Kļava - diriģents, pedagogs
Pauls Kvelde - diriģents, pedagogs
Jānis Mediņš - komponists
Haralds Mednis - diriģents
Emilis Melngailis - komponists
Antoņina Mežinska (dzim. Pukste) - kordiriģente, mūzikas pedagoģe
Vitolds Milaševičs - kordiriģents, mūzikas pedagogs
Jānis Norvilis - komponists
Gunārs Ordelovskis - diriģents, komponists
Santa Karina Oša - diriģente, pedagoģe
Helmers Pavasars - komponists
Jūlijs Rozītis - kordiriģents, komponists un pedagogs, metodiķis
Rota Salmiņa - kordiriģente, pedagoģe
Jāzeps Seņka - kordiriģents, mūzikas pedagogs
Sergejs Sergejevs - orķestra diriģents, mūzikas pedagogs
Silvija Sudņika - diriģente, pedagoģe
Biruta Vigupe (Šķirmante) - kordiriģente, mūzikas pedagogs
Jāzeps Vītols - komponists, pedagogs, diriģents