1940

Meklēšana

Uz augšu

J. Kalniņš - Jūras spožums


J. Kalniņa mūzika

K.Skalbes vārdi

Līdz acīm lēni liecos
Pie jūras spoguļa,
Lai nāk pār mani gaisma
No tālā līmeņa.

Mirdz jūra norimusi,
Un gaisma dusēt var,
Un gaiša bezgalība
Man klusās acis skar.

Ar savām tumšām sāpēm
Pie jūras noliecos
Un dusu viņas gaismā,
Lai vētrā uzmostos.

Skalbe Kārlis. Raksti. 1.sēj. Dzeja. - Stockholm : Daugava, 1953. – 246. lpp.

Notis .pdf failā (1.5 MB)

Kalniņš Jānis. Kora dziesmas a cappella / sast. un red. Uldis Kokars. - Rīga : Nordik, 1997. - 170. - 171. lpp. ISBN 9984-510-03-4