1940

Meklēšana

Uz augšu

E. Melngailis - Svešāi zemē


E. Melngaiļa mūzika

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Dzeguze kūko,
Dzied lakstīgala,
Raud mūsu māsiņa
Svešāi zemē.

Neraudi, māsiņa,
Nežēlojiesi!
Par pāri dieniņu
Ir es tur būšu.

Taisīšu tiltu
Pār plašu jūru,
Ka var ik vakaru
Pie māsas kļūti.

Dzeguze kūko,
Dzied lakstīgala,
Raud mūsu māsiņa
Svešāi zemē.

Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala: Koru koncertu dziesmu teksti: XX vispārējie latviešu dziesmu svētki / sast. Maija Rožlapa. – Rīga: E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1990. – 24.lpp.

Notis .pdf failā (2.17 MB)

Latviešu kordziesmas antoloģija 1873-2000 : 12 sēj. : dziesmas jauktajiem, sieviešu un vīru koriem a cappella / sast., priekšv., anot. un koment. aut. Arnolds Klotiņš. 2. sēj. 1918-1940 : Pa zvaigžņu ceļu : oriģināldziesmas jauktajiem, sieviešu un vīru koriem a cappella. - Rīga : SOL [SIA], 1998. - 97.-100.lpp. ISBN M70665202-3

No Daugavpils Mūzikas vidusskolas materiāliem