1940

Meklēšana

Uz augšu

Kori
Abrenes apriņķa kori
Daugavpils apriņķa kori
Ludzas apriņķa kori
Rēzeknes apriņķa kori
Ilūkstes apriņķa kori
Jēkabpils apriņķa kori
Galvas pilsētas Rīgas kori
Pārējo valsts novadu kori
Igaunijas koris

Vīru kori:
Daugavpils apriņķa kori
Jēkabpils apriņķa kori
Rēzeknes apriņķa kori
Galvas pilsētas Rīgas kori
Pārējo valsts novadu kori

Abrenes apriņķa kori

Abrenes aizsargu pulka štaba koris  Rūdolfs Apsītis

Augšpils aizsargu nodaļas koris  Voldemārs Duka

Bakarevas - Latgales zemnieku jaunatnes biedrības koris  M.Duškina

Baltinavas aizsargu nodaļas koris  A.Bražinskis

Baltinavas Romas katoļu baznīcas un katoļu jaunatnes biedrības koris  Boļeslavs Jermaks

Balvu Latvijas katoļu jaunatnes biedrības un Balvu lauksaimniecības biedrības koris  Antons Gertmanis

Balvu aizsargu nodaļas koris  Olīvs Mētra

Bērzspils aizsargu nodaļas koris  Jāzeps Bernis

Balvu valsts ģimnāzijas koris  Olīvs Mētra

Bēržu Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Jānis Novicāns

Gauru pagasta koris  Konstantīns Skritņiks

Kacēnu aizsargu nodaļas koris  Kārlis Stradiņš

Kokorevas Romas katoļu baznīcas koris  Miķelis Laizāns

Kupravas Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Francis Logins

Liepnas aizsargu nodaļas koris  Jānis Lembergs

Rugāju 6.kl.pamatskolas pieaugušo koris  Gregors Osonietis

Rugāju valsts 2 gad. lauksaimniecības skolas koris  Anna Skrodere

Silenieku koris  E.Šmite

Sproģu pamatskolas koris  Jānis Brants

Šķilbēnu aizsargu nodaļas koris  Alise Āboliņa

Šķilbēnu Romas katoļu baznīcas koris  J.Žilinskis

Tilžas aizsargu nodaļas koris  Kārlis Seržāns

Vīksnas aizsargu nodaļas koris  Jānis Brants

Viļakas aizsargu nodaļas un garnizona apvienots koris  K.Jozuus

Daugavpils apriņķa kori

Aglonas apvienotais koris "Atbalss"  Aleksandrs Vasiļevskis

Aiviekstes aizsargu nodaļas koris  Andrejs Bēķis

Aizkalnes aizsargu nodaļas koris  Jānis Grebežs

Asūnes – Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Pēteris Pūteris

Aulejas - Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Miķelis Gradkovskis

Dagdas pagasta aizsargu nodaļas un Dagdas Romas katoļu baznīcas koris  Konstantīns Zalāns

Daugavpils aizsargu pulka štaba bataljona koris  Jānis Svenne

Garnizona v.i koris  Jānis Svenne

Daugavpils ev. - lut. draudzes jaunatnes koris  Arvīds Upesleja

Daugavpils ev. - lut. draudzes koris  Jēkabs Vikštrems

Daugavpils - Grīvas amatnieku biedrības koris  Voldemārs Pipurs

Daugavpils Latviešu biedrības komercskolas koris  Teodors Tomsons

Daugavpils Latviešu biedrības koris  Alfrēds Feils

Daugavpils – Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Mamerts Celminskis

Daugavpils pilsētas teātra koris  Berta Reinfelde

Daugavpils strādnieku arodbiedrības koris  Staņislavs Deinis

1.Daugavpils valsts ģimnāzijas koris  Alfrēds Feils

2.Daugavpils valsts ģimnāzijas koris  Voldemārs Rullis

Daugavpils valsts skolotāju institūta koris  Jānis Stabulnieks

Dunavas Romas katoļu baznīcas koris  B.Skrimblis

Gostiņu pilsētas aizsargu nodaļas koris  Alma Skudra

Indras koris  Dailons Zālītis
Jāzeps Stankevičs
Antons Seipulnīks
Jānis Stankevičs

Izvaltas aizsargu nodaļas koris  Anna Ikaunieks

Izvaltas – Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Jāzeps Gūds

Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijas koris  V.Lubgina

Jezupovas – Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Anfims Udovs

Kalupes aizsargu nodaļas koris  Pēteris Brakovskis

Kapiņu aizsargu nodaļas koris  Sofija Preiss

Krāslavas pagasta aizsargu nodaļas koris  Augusts Balodis

Krāslavas pilsētas aizsargu nodaļas un Romas katoļu draudzes koris  Vladimirs Parelis
Ludviķis Baļulis

Krustpils Latviešu biedrības koris  Ernests Straušs

60.Krustpils mazpulka koris  Emīls Krastiņš

Krustpils pagasta aizsargu nodaļas koris  Francis Vuguls

Līksnas lauksaimniecības biedrības koris  Mečislavs Butņickis

Latgales Latviešu biedrības "Saule" sieviešu arodskolas koris  Berta Reinfelde

Līksnas aizsargu nodaļas koris  Pēteris Proņevskis

Līvānu lauksaimniecības biedrības koris  Pāvils Zaščerinskis

Līvānu pagasta Jersikas aizsargu nodaļas koris  Pēteris Pavārs

Līvānu pilsētas komercskolas koris  Johans Irbe

Medņu aizsargu nodaļas koris  Nikolajs Āriņš

Naudaskalna pamatskolas koris  Zigfrids Trakšs

Nīcgales aizsargu nodaļas koris  Pēteris Brakovskis

Robežsargu aizsargu nodaļas koris  Vladislavs Vanaģelis

Preiļu Romas katoļu baznīcas koris  H.Novicāns

Skaistas lauksaimniecības biedrības koris  Ludviķis Čivkulis

Sprukstu Romas katoļu jaunatnes biedrības koris  Boļeslavs Mičūns

Vanagu – Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Antons Auzāns

Vārkavas aizsargu nodaļas koris  Jānis Liepiņš

Višķu aizsargu nodaļas koris  Jānis Vaivods

Vīpes pagasta lauksaimniecības biedrības un aizsargu nodaļas koris  Andrejs Bikaunieks

Ludzas apriņķa kori

Briģu aizsargu nodaļas koris  Oskars Kušķis

Gauru pagasta koris  Konstantīns Skritņiks

Kārsavas aizsargu nodaļas un
Malnavas Romas katoļu baznīcas koris
 Miķelis Zubkāns
J.Krivāns

Kārsavas ģimnāzijas koris  Miķelis Zubkāns

Ludzas aizsargu pulka štaba koris  Voldemārs Ālers

Landskaronas Romas katoļu baznīcas koris  Eduards Rampans

Landskaronas - Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  L.Rutkis

Ludzas Romas katoļu baznīcas un jaunatnes koris  Ignats Livmanis

Ludzas valsts ģimnāzijas koris  Pēteris Ore

Malnavas lauksaimniecības vidusskolas koris  Juris Gailis

Mērdzenes aizsargu nodaļas koris  Boļeslavs Levkāns

Nautrēnu – Latvijas katoļu jaunatnes biedrības un aizsargu nodaļas koris  A.Zdanovskis

Nirzas aizsargu nodaļas koris  Olga Gaigala

Pasienes aizsargu nodaļas koris  Nikolajs Krampis

Pildas aizsargu nodaļas koris  Stepāns Viļumovskis
S.Kazeks

Pušmucovas Romas katoļu baznīcas koris  Konstantīns Sprūdžs

Rundēnu aizsargu nodaļas koris  Jānis Kudravcevs

Šķaunes aizsargu nodaļas koris  Oskars Kušķis

Zilupes aizsargu nodaļas koris  Oskars Kušķis

Zvirgzdienes aizsargu nodaļās koris  Jānis Kļaviņš

Rēzeknes apriņķa kori

Atašienes lauksaimniecības biedrības koris  Aleksandrs Viļums

Bārkavas aizsargu nodaļas koris  Antons Zaļmežs

Beresnes Romas katoļu baznīcas koris  Ksavers Ruža

Bērzgales - Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Izidors Rušenieks

Dricēnu - Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  J.Puisāns

Ezernieku (Bukmuižas) apvienotais aizsargu nodaļas koris un Romas katoļu baznīcas koris  Jānis Čakšs
Kazimirs Mežeckis

Galēnu – Latvijas katoļu jaunatnes biedrības un valsts Galēnu Ošupes lopkopības skolas koris  L.Bojārs

Kaunatas aizsargu nodaļas koris  Kazimirs Orskis

Maltas aizsargu nodaļas koris  Bertolds Ozols

Rēzeknes aizsargu pulka štaba koris  Klemens Mediņš

Rēzeknes Romas katoļu baznīcas koris  Pēteris Sarkans

Rēzeknes valsts komercskolas un ģimnāzijas koris  Jānis Lukšēvičs

Rēzeknes valsts skolotāju institūta koris  Jūlijs Rozītis

Rēznas aizsargu nodaļas koris  Saimons Gabris

Rozentovas Latvijas katoļu jaunatnes biedrības koris  Broņislavs Kiščenko

Pušas Romas katoļu baznīcas koris  Heronims Seņkāns

Sakstagala aizsargu nodaļas koris  Donats Pučeitis

Sarkaņu Romas katoļu baznīcas koris  V.Krumpāns

Silajāņu aizsargu nodaļas (Freimaņu novada) koris  Amanda Berķe

Viļānu aizsargu nodaļas koris  Konstantīns Mežatučs

Ilūkstes apriņķa kori

Asares aizsargu nodaļas koris  Augusts Dūms

Bebrenes aizsargu nodaļas koris  Albīns Rupšenieks

Demenes lauksaimniecības biedrības koris  Jānis Petrovičs

Dunavas Romas katoļu baznīcas koris  Boļeslavs Skrimblis

Gārsenes lauksaimniecības biedrības koris  Jānis Indāns

Ilūkstes aizsargu pulka 3.rotas koris  Jānis Stūrītis

Ilūkstes Latviešu biedrības koris  Jēkabs Grīnbergs

Kaldabruņas dziedātāju koris  Voldemārs Kancāns
Ādolfs Grigals

Kalkūnes 6. - kl. pamatskolas pieaugušo koris  Helga Žagata

Kurcuma lauksaimniecības biedrības koris  Jāzeps Ašaks

Laukežu papildskolas koris  Ivars Markuss

Pilskalnes aizsargu nodaļas koris  Pēteris Indāns

Raudas aizsargu nodaļas koris  Jānis Blāķis

Raudas valsts papildskolas koris  Kārlis Jursons

Rubenes Romas katoļu baznīcas koris  Roberts Skudra

Salienas valsts pamatskolas koris  P.Lejnieks

Skrudalienas aizsargu nodaļas koris  Augusts Bērziņš

Subatas un Aknīstes Romas katoļu baznīcas koris  Konstantīns Golubeckis

Sventes Romas katoļu baznīcas koris  Antons Mičuns

Sventes (Grendzas) Romas katoļu baznīcas koris  Boļeslavs Stalovickis

Jēkabpils apriņķa kori

Ābeļu aizsargu nodaļas koris  Jānis Kalniņš

Ābeļu lauksaimniecības biedrības koris  Alfrēds Jaunslāvietis

Biržu lauksaimniecības biedrības "Darbs" koris  K.Freimanis

Daudzeses aizsargu nodaļas koris  Augusts Ziņģis

Jaunjelgavas aizsargu nodaļas koris  Eduards Dālmanis

Jaunjelgavas pilsētas komercskolas koris  Eduards Dālmanis

Jēkabpils aizsargu pulka štaba koris  Pēteris Pakalns

Mēmeles pagasta aizsargu nodaļas koris  Marianna Zirne

Neretas lauksaimniecības biedrības koris  Elze Krote

Sēlpils dziedāšanas biedrības koris  Kārlis Grasbergs

Slates aizsargu nodaļas koris  Alberts Kalniņš

Staburaga dziedāšanas biedrības koris  Marta Apsalone
J.Bārzdiņš

Sunakstes lauksaimniecības biedrības koris  A.Briedis

Viesītes izglītības biedrības koris  Vilhelms Krēlis

Zasas aizsargu nodaļas koris  Jēkabs Baško

Galvas pilsētas Rīgas kori

Āgenskalna Latviešu biedrības koris  A.Auziņš

Dzelzceļu aizsargu pulka koris  A.Auziņš

Koris "Dzintarzeme"  Voldemārs Ozoliņš

Galvas pilsētas Rīgas pašvaldību darbinieku biedrības koris  Arvīds Predelis

Jauktais koris "Kanons"  A.Briģis

Ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodbiedrības koris  Ēvalds Skudra

Klaustiņa koris  Haralds Mednis

Kultūras un sporta biedrības "Jugla" koris  M.Ozoliņš

Latvijas darba kameras koris  Haralds Mednis

Latvijas grāmatrūpnieku arodsavienības koris  Jānis Līcītis

Latvijas izglītības biedrības koris  A.Auziņš

A/S "Latvijas kokvilna" strādnieku un darbinieku kluba koris  K.Liepiņš

Latvijas tautas universitātes Pārdaugavas nodaļas koris  Jānis Līcītis

Latviešu - lietuviešu vienības koris  Hermanis Prūsis

Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības koris  A.Jērums

"Rīgas audums" darbinieku koris  Teodors Reiters

Tekstilrūpniecības strādnieku arodbiedrības koris  J.Krauja

Pārējo valsts novadu kori

Alsviķu bibliotēkas biedrības koris  A.Akmentiņš

Blomes dziedāšanas biedrības koris  A.Akmentiņš

Cesvaines baznīcas koris  O.Zariņš

Koris "Klints"  Andrejs Laucenieks

Dobeles vienības koris  Oskars Zviedris

Dzelzavas koris  Edgars Emoliņš

Galgauskas dziedāšanas biedrības koris  Žanis Pakalns

Gulbenes dziedāšanas biedrības un Gulbenes aizsargu nodaļas apvienotais koris  Alberts Mucenieks

Ikšķiles aizsargu nodaļas koris  Leonards Špechts

Jaungulbenes dziedāšanas biedrības koris  Alfrēds Vardaunis

Jaunlaicenes izglītības biedrības "Strauts" koris  Emīls Rasa

Jaunlaicenes pagasta lauksaimniecības biedrības koris  Elza Mazpurāne

Jaunrozes lauksaimniecības biedrības koris  Jānis Blūms

Kārzdabas aizsargu nodaļas koris  Pēteris Ūbelītis

Koknese kultūras biedrības koris  A.Ķeipāns

Kraukļu aizsargu nodaļās koris  Jānis Āboliņš

Krotes pagasta koris  M.Vārna

Lazdonas draudzes koris  Haralds Mednis

Liepājas valsts vidusskolas koris  Jānis Turss

Lubānas lauksaimniecības biedrības koris  J.Ģēģeris

Lugāžu aizsargu nodaļas koris  A.Priednieks

Litenes aizsargu nodaļas koris  Boriss Cepurītis

Mālupes pagasta lauksaimniecības biedrības un aizsargu nodaļas koris  A.Ruņģis

Mores lauksaimniecības biedrības koris  Jānis Zelčs

Nogales aizsargu nodaļas koris  Fr.Obersts

Pociema aizsargu nodaļas koris  V.Pinzulis

482.Rozēnu mazpulka koris  Osvalds Lapsa

Siguldas kurorta koris  P.Rība

Skaistkalnes aizsargu nodaļas koris  Jānis Dūmiņš

Smiltenes mūzikas un dziedāšanas biedrības koris  Jānis Baumanis

Tukuma strādnieku arodbiedrības koris  E.Krūza

Valkas aizsargu pulka štaba koris  Jānis Vilciņš

Vecgulbenes aizsargu nodaļas koris  Kārlis Mārtinsons

Vidrižu lauksaimniecības biedrības koris  Ernests Kukša

Zeltiņu laiksaimniecības biedrības koris  J.Kalējs

Igaunijas koris

Mõisakulas latviešu izglītības biedrības "Ars" koris  Ella Freivalde

Vīru kori

Daugavpils apriņķa kori

Aglonas ģimnāzijas koris  Pēteris Turss

Garnizona koris  Antons Grundmanis
Jānis Svenne
Jēkabs Vikštrems

Daugavpils valsts arodskolas koris  Jānis Stabulnieks

Latgales zemnieku jaunatnes biedrības Daugavpils nodaļas koris  Staņislavs Deinis

Līksnas aizsargu nodaļas koris  Pēteris Proņevskis

Līvānu pilsētas aizsargu nodaļas koris  Johans Irbe

Jēkabpils apriņķa kori

Biržu aizsargu nodaļas koris  Ernests Āboliņš

Garnizonu koris  J.Zivtiņš
Jānis Kalvāns

4.Jēkabpils aizsargu pulka štaba rotas dubultkvartets  Pēteris Pakalns

Rēzeknes apriņķa kori

Rēzeknes Latviešu biedrības "Tautas pils" koris  Kaspars Svenne

Rēzeknes strādnieku arodbiedrības vīru vokālais ansamblis  Kaspars Svenne

Galvas pilsētas Rīgas kori

Latvju vīru koru biedrības "Dziedonis" Rīgas nodaļas koris  Sergejs Duks

Kara skolas kadetu koris  Sergejs Duks

"Tēvija" dubultkvartets  A.Siliņš

Pārējo valsts novadu kori

Cēsu kūrorta komitejas koris  Kārlis Šmits

Latvju vīru koru biedrības "Dziedonis" Jelgavas nodaļas koris  Roberts Balodis

Latvju vīru koru biedrības "Dziedonis" Liepājas nodaļas koris  Bierands Ķuņķis

Latvju vīru koru biedrības "Dziedonis" Saldus nodaļas koris  Alfrēds Vasmanis

Liepājas valsts vidusskolas koris  Jānis Turss

Pļaviņu pilsētas aizsargu nodaļas vīru ansamblis  Roberts Auziņš

Purmales pamatskolas koris  Kārlis Ozoliņš

Rucavas pagasta lauksaimniecības biedrības koris  Alfrēds Helmšteins

Smiltenes koris  P.Meistars

Sūnākstes aizsargu nodaļās koris  Andrejs Briedis

Š.Z.D. darbinieku biedrības Smiltenes nodaļas koris  Edgars Dambis

J.Tursa studijas koris  Jānis Turss