1940

Meklēšana

Uz augšu

Andrejs Švirksts

Pašvaldību darbinieks, Daugavpils pilsētas galva

Dzīves gadi
1897 – 1955

Biogrāfija
Dzimis Daugavpils apriņķa Jersikas pagasta Šlosbergu mājās. 1915. gadā beidzis Līvenhofas (Līvāni) pilsētas skolu. Pēc skolas beigšanas strādājis dzelzceļa dienestā, 1917. gadā bijis viens no Latviešu strēlnieku Latgales pulka organizētājiem. 1919. gadā beidzis skolotāju kursus un strādājis par skolotāju Līvenhofas pagasta skolās.
Kopš 1920. gada Andrejs Švirksts strādāja Daugavpils apriņķa valdē, 1928.-1937.g. kļuva par Daugavpils pilsētas valdes priekšsēdētāju, pārņemot šo amatu no sava priekšgājēja, Tautas labklājības ministra Jāņa Volonta. Pa šiem diviem gadiem pilsētas saimnieciskajā un kultūras dzīvē paveikts daudz: pabeigta Vienības nama – pirmās modernās daudzfunkcionālās ēkas Baltijā – celtniecība, uzbūvēta jauna svētku estrāde Stropu mežā, paplašinātas ielas, atvērta Valsts vēstures muzeja Daugavpils nodaļa. Švirksts veicinājis daudzu Daugavpils apriņķa lauku skolu būvi – Jersikā, Sutros, Indrā, Daugaviešos, Piedrujā, Kalniešos. Aktīvi darbojies Latviešu veco strēlnieku biedrībā, Latvijas Sarkanajā Krustā, Latvijas Bērnu palīdzības savienības Daugavpils nodaļā, Veselības veicināšanas biedrības Daugavpils nodaļā, Daugavpils ugunsdzēsēju biedrībā u.c. Bijis arī Daugavpils latviešu biedrības priekšsēdētājs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, Lāčplēša Kara ordeni un Viestura ordeni. A. Švirksts bija 1940. gada Latgales dziesmu svētku organizācijas komitejas priekšsēdētājs. Šie krāšņie Latgales dziesmu svētki notika 16. jūnijā, kļūstot par sāpīgu epilogu gan Latvijas valstij, gan arī Andreja Svirksta Latgalei veltītajam darba mūžam, jo jau nākamajā dienā gar Stropu estrādi Daugavpilī ienāca padomju tanki.
1941. gada 14. jūnijā A. Svirksts arestēts un izsūtīts uz Sibīriju, 1941. gada 17. novembrī Vjatlagā viņam piesprieda nāves sodu nošaujot, taču pēc gada, 1942. gada 16. decembrī, Iekšlietu Tautas komisariāts A. Švirkstam piesprieda 10 gadus ieslodzījumā. Pēc soda izciešanas viņam bija liegts atgriezties Latvijā.
A. Svirksts miris 1955. gada 3. oktobrī Gorkijas apgabala Kstovas rajona Počinku ciemā. Apbedīts svešumā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Dziesmu svētku rīcības komitejas prezidija priekšsēdētājs 1940.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Iezīmēti Daugavpilī : ievērojamākās personības Daugavpils vēsturē / teksts: Anna Rancāne ; teksta red.: Sandra Meškova ; tulk.: Tatjana Dubrovska ; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils : [B.i.], 2010. – 56.-59. lpp. : il. Uz vāka uzrād. teksta aut. (Anna Rancāne). - Avoti: 95.lpp.

Citi resursi
Literatūras saraksts par Andreja Švirksta darbību LCB e-katalogā