1940

Meklēšana

Uz augšu

Ādolfs Ābele

Komponists, diriģents, ērģelnieks

Dzīves gadi
1889 – 1967

Biogrāfija
Ā. Ābele uzskatāms par savdabīga kontemplatīva romantisma pārstāvi latviešu mūzikā, turklāt viņa simfoniskajās miniatūrās romantisms ir impresionisma skarts un tā atsvaidzināts.
Jaunradē izpaudies kā izsmalcinātu meditatīvu un lirisku noskaņu meistars, kura raksturīgākais žanrs ir izvēlīgas gaumes iezīmēta, trausla simfoniskā miniatūra. Taču kordiriģenta darbība viņu pievērsusi arī kordziesmai un tautasdziesmas apdarei korim. Ābeles mūzikas meditatīvā ievirze to darījusi visai pieskanīgu garīgās kordziesmas prasībām.
Dzimis 1889.gada 24.janvārī Blomē (Valkas raj.), vispārējo izglītību guvis reālskolā Cēsīs, Ābele 1907.g. nonāk Rīgā, kur privāti mācās pie Emīla Dārziņa. 1909.g. iestājas Sanktpēterburgas konservatorijā, kur 1914.g. saņem ērģeļu mākslinieka (L.Homiliusa un Ž.Handšina skolnieks), kā arī 1915.g. komponista diplomu, pabeigdams Jāzepa Vītola kompozīcijas teorijas klasi. Dažus gadus ir kara kapelmeistars un mūziķis Latviešu strēlnieku pulkos, 1918.g. – pavadītājpianists Latvju operā, 1919.g. – Latvijas armijas t.s. Baloža brigādē. No 1920.g. – ērģelnieks, diriģents un Tautas konservatorijas vadītājs Liepājā (līdz 1924.g. vasarai). Divdesmit gadus (no 1924.g.; no 1938.g.- profesors) pasniedz teorētiskos priekšmetus un vada kara kapelmeistaru apmācību Latvijas Konservatorijā. Latvijas Universitātes koris "Dziesmuvara" Ābeles vadībā (1927–1944) kļūst par vienu no prominentākajiem sava laika latviešu koriem un, koncertēdams Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, gūst arī starptautisku ievērību. 1944.g. devies bēgļu gaitās, Ābele nonāk Vācijā, no jauna organizē un vada korus, ir virsdiriģents turienes latviešu dziesmu dienās Eslingenē (1947), dziesmu dienā Fišbahā (1948), bet 1950.g. pārceļas uz dzīvi ASV, kur sākumā ir ērģelnieks Alleganā, no 1951.g. Kalamazū, vairākus gadus vadīdams latviešu kori. Ābele ir virsdiriģents Otrajos vispārējos latviešu dziesmu svētkos ASV (1958). Ādolfs Ābele mirst 1967.gada 1.augustā.
Ābeles kora mūzikas izteiksmes savdabību nosaka tālejoša un mērķtiecīgi realizēta tonālā attīstība, krāšņas akordu vertikāles, it kā tīši salēnināta metroritmika un formas tapšana. Statiska kavēšanās vienā noskaņā nereti iegūst mākslinieciska paņēmiena nozīmi. Vēl vairāk tas izpaužas solodziesmās un simfoniskajās miniatūrās.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Skaņdarbs izpildīts 1940.g. Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
www.lmic.lv

Citi resursi
Literatūras saraksts par Ādolfa Ābeles darbību LCB e-katalogā
Ādolfa Ābeles darbu saraksts LCB e-katalogā