1940

Meklēšana

Uz augšu

Alberts Mucenieks

Diriģents, pedagogs

Dzīves gadi
1904 – 1972

Biogrāfija
Dzimis Rīgā amatnieka ģimenē 1904.gada 26.augustā. Tuvojoties Pirmajam pasaules karam, ģimene 1914.gada vasarā pārcēlās uz Lejasciemu (Gulbenes novads), mācījās Lejasciema vidusskolā. Jau jaunības gados nodarbojās ar muzicēšanu, organizēja pūtēju orķestri, kori. 
1930.gadā pārcēlās uz Gulbeni, strādāja Valsts Gulbenes komercskolā par dziedāšanas skolotāju, no 1934.gada – par Gulbenes aizsargu nodaļas orķestra vadītāju. 
1944.gadā ar ģimeni pārceļas uz Alūksni, nodibina Alūksnes bērnu mūzikas skolu un ir tās pirmais direktors līdz 1951.gadam. Aktīvi piedalās mūzikas dzīvē: izveido un vada simfonisko un pūtēju orķestri, diriģē Alūksnes ģimnāzijas kori. 
No 1951.gada līdz 1965.gadam bijis izsūtījumā Vorkutā.
Pēc atgriešanās no Vorkutas 4 gadus strādāja Madonā: vadīja pūtēju orķestri, instrumentālo ansambli, diriģēja kultūras nama kori. 
1960.gadā pārcēlās uz Jelgavu, vadīja pūtēju orķestri. Paralēli darbam Jelgavā strādāja par orķestra diriģentu arī Bauskas pūtēju orķestrī. 
Miris 1972.gada 9.jūnijā.
Mazdēls Normunds Šnē – ievērojams orķestru diriģents. 
A.Mucenieka vadītie kolektīvi ir piedalījušies daudzās skatēs, dziesmu svētkos, salidojumos un citos muzikālajos pasākumos, guvuši godalgotas vietas un diplomus.
Lai gan A.Muceniekam nebija augstākās muzikālās izglītības, viņš bija izcils pedagogs un mūziķis, kurš prata ieaudzināt savos skolēnos mīlestību uz mūziku un prieku muzicēt.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Piedalījās 1940.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti
Laikmetsun personība : rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fak. Pedagoģijas muzejs ; sast., priekšv. aut., zin. red. Aīda Krūze.
12. grām. - Rīga : RaKa, 2010. – 48.-99.lpp. ISBN 9789984461212


Citi resursi
Literatūras saraksts par Alberta Mucenieka darbību LCB e-katalogā