Programma

1. A. Jurjāns DIEVS, DOD MŪSU TĒVU ZEMEI, izpilda kopkoris un apvienotais
pūtēju orķestris, virsdiriģents Edgars Račevskis
2. J.Norvilis, RAINIS DAUGAV’S ABAS MALAS, izpilda kopkoris un apvienotais
pūtēju orķestris, virsdiriģents Roberts Liepiņš
3. E. Dārziņš, Rainis LAUZTĀS PRIEDES, dzied kopkoris, virsdiriģents Ārijs Šķepasts
4. J. Vītols, Auseklis GAISMAS PILS, dzied kopkoris, virsdiriģents Edgars Račevskis
5. V. Kaminskis, I. Ziedonis MŪŽU MŪŽOS BŪS DZIESMA, dzied apvienotais vīru
koris, Goda virsdiriģents Jānis Grudulis
6. Ē. Daugulis, AI GALDIŅI, AI GALDIŅI, spēlē apvienotais tautas mūzikas kolektīvu
orķestris, virsvadītājs Ēvalds Daugulis
7. Ē. Daugulis, LATGALES KĀZU REPPOLKA, spēlē apvienotais tautas mūzikas
kolektīvu orķestris, virsvadītājs Ēvalds Daugulis
8. K. Baumanis, M. Lapa LATVISKI LAI ATSKAN DZIESMA, dzied vīru kori,
virsdiriģents Jānis Mežinskis
9. J. Ustinskovs, A. Skalbe UZ LATGALI, dzied vīru kori, virsdiriģents Jevgeņijs
Ustinskovs
10. I. Rupaine, JUMJA DZIESMA, dzied sieviešu kori, virsdiriģente Anda Lipska, solo
sieviešu koru diriģentes, bungu solo Mārcis Lipskis
11. Latv.tdz. grupas "Laiksne" apdarē PĒC TOLKAS, spēlē postfolkloras grupa „Rikši”,
vadītājs Ēriks Zeps
12. Latg.tdz. Ē. Zepa apdarē VOT I PUISEITS, spēlē postfolkloras grupa „Rikši”
13. J. Vaivods CAUR SIDRABA BIRZI GĀJU, dzied sieviešu kori, virsdiriģente Biruta
Vigupe
14. E. Vīgners STRAUJA UPE, dzied vīru kori, virsdiriģents Roberts Liepiņš
15. St. Broks VYSI VĒJI MANI PYUTE, DZIED SIEVIEŠU KORI, Goda virsdiriģente Terēze
Broka
16. Latv.t.mūz. G. Igauņa apdarē, I. Dreļa hor., ĀBRAMA POLKA, latv.t.mūz. A.
Melnalksnes hor. CŪKAS DRIĶOS, dejo Daugavpils jaunieši: Daugavpils Valsts
ģimnāzijas JDK „Leiļi”, Krievu kultūras centra JDK „Balaguri”, Poļu kultūras centra
JDK „Kukulečka”, virsvadītāja A. Daugele
17. Horeogrāfiska kompozīcija baltkrievu tdz. DUDALKA, dejo valsts iestādes
„Vitebskas kultūras centrs”, Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātais kolektīvs
amatieru horeogrāfiskais ansamblis „Zorjka”, vadītāja Irina Staminska
18. Latviešu tdz. J. Vaivoda apdarē, J. Ērgļa hor. MŪŽĪGI LAIMĪGI, dejo: „Balaguri”,
„Kukulečka”, „Leiļi”
19. A. Jurjāns AIZ AZARA AUGSTI KOLNI, dzied jauktie kori, virsdiriģente Anita Zarāne
20. A. Feils KAS MAŅ BEJA NADZEIVÕT, dzied jauktie kori, virsdiriģents Uldis Kokars
21. L. Amoliņš BALTS BUĶELIS PELD PA JŪRU, dzied jauktie kori, virsdiriģents Jānis
Baltiņš
22. A. Šķepasts ES GULU, GULU, dzied jauktie kori, virsdiriģents Ārijs Šķepasts, solisti:
A. Ciburevkina, A. Jermaļonoka, I. Ustinskova, E. Šķirpāne
23. D. Kačanovska TREIS VOKORI VĪTU TAISU, dzied jauktie kori, virsdiriģents Ēriks
Čudars
24. St. Broks AIZ AZARA BOLTI BĀRZI, dzied jauktie kori, Goda virsdiriģente Terēze
Broka
25. J. Ivanovs, P. Butāna instrumentācija VALSIS no k.f. "Zvejnieka dēls", spēlē
apvienotais pūtēju orķestris, Goda virsdiriģents Raimonds Igolnieks
26. Latg.tdz. E. Lipska apdare, M. Birņa instrumentācija, KRELLES, spēlē apvienotais
pūtēju orķestris, virsdiriģents Romans Ivanovs
27. J. Ābols Šūpļa dziesma JĀŅU NAKTĪ, spēlē apvienotais pūtēju orķestris, diriģents
Egons Salmanis
28. Latg.tdz. virkne, J. Ustinskova apdare, M. Birņa instrumentācija AIZ AZARA AUGSTI
KOLNI, spēlē apvienotais pūtēju orķestris, virsdiriģents Jevgeņijs Ustinskovs
29. J. Logins, A. Skalbe, SENĀ DZIESMA, spēlē grupa „Elpa”
30. A. Virga, G. Vieru DZIMTĀ VALODA, dzied kopkoris, spēlē „Elpa”, virsdiriģente
Anita Zarāne, solists Atis Ieviņš
31. M. Brauns, Rainis SAULE, PĒRKONS, DAUGAVA, dzied kopkoris, spēlē apvienotais
pūtēju orķestris, virsdiriģents Jānis Baltiņš
32. V. Pūce, Igo MANA ZEME, dzied kopkoris, spēlē „Elpa”, virsdiriģente Ieva Lazdāne
33. E. Karūdznīks, A. Rancāne SKAIDRA VOLŪDA, dzied kopkoris, spēlē apvienotais
pūtēju orķestris, virsdiriģents Edgars Znutiņš, soliste – Latvijas Nacionālās operas
soliste Ilona Bagele

Programma