Par Dziesmu svētkiem

2015. gada 7. jūnijā Daugavpils Stropu estrādē tika aizvadīti trešie Latgales dziesmu svētki atjaunotajā Latvijā, nesot simbolisku nosaukumu “Mana zeme”. Svētki bija veltīti Daugavpils 740 gadu jubilejai un pirmo Latgales dziesmu svētku 75. gadadienai. Latgales dziesmu svētki cauri gadsimtu griežiem kļuvuši par Daugavpils vēstures būtiskiem pieturas punktiem, apliecinot pilsētas piederību Latgalei un mīlestību pret savu zemi, valsti – Latviju.

“Ar skanīgām dziesmām, raitu deju soli un orķestra skanējumu Latgalei veltīja dziesmu svētkus “Mana zeme”,” tā dziesmu svētku norisi raksturoja virsdiriģents Edgars Račevskis.

Svētki iesākās ar Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”, kurai izskanot, vārds uzrunai tika dots Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. Premjere uzsvēra Latgales cilvēku čaklumu un rakstura spītu un novēlēja Latgalei un Latvijai uzplaukumu.

Turpinājumā teju trīs tūkstošu dziedātāju balsis savijās vienkop, izdziedot dziesmas, ko Stropu priedes atceras vēl no pirmajiem Latgales dziesmu svētkiem 1940. gadā. Goda virsdiriģentes Terēzes Brokas vadībā izskanēja St. Broka dziesmas “Vysi  vēji  mani  pyute” un “Aiz azara bolti bārzi”. Ar aplausiem tika uzņemti pirmatskaņojumi – J. Ustinskova dziesma “Latgalei” vīru koriem un latgaliešu tautasdziesmu virkne “Aiz azara augsti kolni” orķestriem, kā arī I. Rupaines “Jumja dziesma”. Divas dziesmas izskanēja īpaši un pēc klausītāju lūguma tika atkārtotas – M. Brauna un Raiņa “Saule, Pērkons, Daugava” un “Elpas” atskaņotā A. Virgas un G. Vieru “Dzimtā valoda”.

Deju programmā uzstājās Daugavpils skolēnu deju kolektīvi un vieskolektīvs no Vitebskas – Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātais kolektīvs amatieru horeogrāfiskais ansamblis “Zorjka”. Bija pieaicināti arī tautas mūzikas kolektīvi un orķestri – tie atskaņoja latgaliešu tautasdziesmu apdares.

Svētku noslēgumā, piedaloties Latvijas Nacionālās operas solistei daugavpilietei Ilonai Bagelei, izskanēja neoficiālā Latgales himna – A. Rancānes un E. Karūdznīka “Skaidra volūda”.

Svētku mākslinieciskais vadītājs – Jevgeņijs Ustinskovs, režisore – Sandra Maskaļova.

Simboliski, ka 75. gadskārtā Latgales dziesmu svētkiem pirmo reizi darināts savs karogs. Tā autore ir māksliniece Silva Veronika Linarte. Karogā goda vietā likts vainags, kas ir neatņemama jebkuru dziesmu svētku sastāvdaļa. Iedvesma gūta no kādas izšūtas segas brāļu Skrindu muzejā Vabolē. Savukārt neparasti košās krāsas izvēlētas, jo senāk Latgalē tādas tiešām izmantotas. Vēl strādājot par pasniedzēju Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, Silva Linarte pirmo reizi ieraudzījusi Preiļu tautiskās jostas, kas, lai arī austas kliedzoši rozā un zilos toņos, pārsteidza ar savstarpējo harmoniju un skaistumu. “Kopš tā laika man ir pārliecība, ka Latgales krāsainībai jābūt pāri visam,” atzīst māksliniece.  

Avotu saraksts:

1. Minova, Inese. Daugavpils un Latvija – mezglā uz mūžu / Inese Minova // Latgales Laiks. -2015, 5. jūnijs, http://news.lv/Latgales_Laiks/2015/06/05/daugavpils-un-latvija-mezgla-uz-muzu

2. Bormane, Anita. Gavilē Latgale, gavilē Latvija / Anita Bormane // Latvijas Avīze. – 2015, 2. jūnijs, http://news.lv/Latvijas_Avize/2015/06/02/gavile-latgale-gavile-latvija

3. Jonāne, Egita Terēze. Latgale būs vienota dziesmā, dejā un mūzikā / Egita Terēze Jonāne // Latgales Laiks. – 2015, 5. jūnijs, http://news.lv/Latgales_Laiks/2015/06/05/latgale-bus-vienota-dziesma-deja-un-muzika

4. Jonāne, Egita Terēze. Latgalei veltīja dziesmu svētkus / Egita Terēze Jonāne // Latgales Laiks. – 2015, 9. jūnijs, http://news.lv/Latgales_Laiks/2015/06/09/latgalei-veltija-dziesmu-svetkus

5. Latgales dziesmu svētki Daugavpilī. 2015. 4. jūnijs, https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/latgales-dziesmu-svetki-daugavpili/