Par Dziesmu svētkiem

Daugavpils 730 gadu jubilejas svinību laikā (17. - 19.jūnijā) notika arī 2005.gada Latgales dziesmu svētki. Ir pagājuši 65 gadi kopš 1940.gada vasaras, kad Latgales dziesmu svētki bija pēdējie brīvajā Latvijā, un 15 gadi kopš svētku tradīcijas atjaunošanas 1990.gadā.
Dziesmu svētku pasākumi sākās 19.jūnijā plkst.11.00 ar Daugavpils 730 gadu jubilejai veltītu ekumēnisko dievkalpojumu un Latviešu kultūras centra jauktā kora "Daugava" garīgiem dziedājumiem Sv.Pētera baznīcā, kurus kuplināja arī katoļu, luterāņu un baptistu draudzes kori. Tā kā todien pareizticīgie un vecticībnieki svinēja Vasarsvētkus, viņu garīdznieku uzrunas varēja noklausīties videoierakstā. Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslu fakultātes kamerzālē notika zinātniskā konference "Latgales dziesmu svētki vakar un šodien". Plkst.12.00 Stropu estrādē sākās koru mēģinājums. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku dalībnieku tikšanās Daugavpils teātrī sākās plkst.15. Plkst.17.00 bija jāsākas svētku dalībnieku gājienam pa Rīgas ielu un cauri goda vārtiem Vienības laukumā, bet negaidīti sākās pērkona negaiss, un gājiens nenotika. Daugavpils domes kultūras nodaļas galvenais speciālists M.Brodovs zināja stāstīt, ka 1940.gadā goda vārti bijuši pagriezienā uz Stropiem. Tagad šajā vietā nebija iespējams neko tādu izveidot, jo toreiz vēl nebijis ne sliežu, ne tik daudz priežu gar ceļa malām.

Latgales Dziesmu svētku koncerts Stropu estrādē sākās plkst.18.00 ar Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzrunu.

Latgales Dziesmu svētkiem bija pieteikušies vairāk nekā 80 kori no visiem Latvijas rajoniem, gandrīz 2200 koru dalībnieki. Dziedāja sieviešu, vīru, jauktie un bērnu kori gan no Zemgales, gan Vidzemes, gan Kurzemes, gan Latgales un no Rīgas rajona.

Daugavpili un rajonu pārstāvēja LKC vīru koris "Forte" (diriģents Jevgeņijs Ustinskovs), sieviešu koris "Rūta" (diriģente Silvija Juhņeviča), Daugavpils rajona jauktais koris "Latgale" (diriģente Anita Zarāne), Lašu koris (diriģente Maija Žigajeva), Višķu pagasta jauktais koris (Marta Bicāne), DU Mūzikas katedras jauktais koris "Aura" (diriģents Edgars Znutiņš), Valsts ģimnāzijas 7. – 9.klašu koris un Daugavpils 13.vidusskolas jauktais koris.

Dziesmu svētku režisore bija Anna Jansone.

Pasākuma kulminācija bija dažas dziesmas no 1940.gada svētku repertuāra. To dziedāšanā tika iesaistīti arī 1940.gada Dziesmu svētku dalībnieki.

Svētkos uzstājās arī Daugavpils akordeonistu orķestris, NBA sauszemes spēku orķestris kopā ar viesu orķestri no Polijas, septiņi tautas deju kolektīvi, uzstājās arī Itālijas folkloras kolektīvs "IBEJ".

2005. gada Latgales dziesmu svētkus rīkoja un finansēja VAS „Tautas mākslas centrs” un Daugavpils dome, bet Kultūras ministrija piešķīra 10 000 latu.

Avotu saraksts:

  1. Priekule, Ineta. Pieteikušies vairāk nekā 70 kori / Ineta Priekule // Latgales Laiks. - Nr.37 (2005, 13.maijs), 18.lpp.
  2. Un atkal skan Latgales dziesmu svētki // Latgales Laiks. - Nr.48 (2005, 22.jūnijs), 7.lpp.