Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa "Dzīsmeite"

Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa Dzīsmeite Tautas mūzikas ansambļi/kapelas

Darbības gadi

1995

Vadītājs

Lūcija Vaivode

Informācija

Folkloras kopa „Dzīsmeite” darbojas kopš 1995. gada. Kolektīvu vada Lūcija Vaivode. Folkloras kopā ir divdesmit astoņi dalībnieki. Tajā piedalās 2.-6. klašu skolēni, kuri dzied un spēlē dažādus mūzikas instrumentus (flautu, blokflautu, vijoli, cītaru, ģitāru, bungas un akordeonu). Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās.
Dziesmās, dejās, rotaļās, kā arī svinot gadskārtas, galvenokārt tiek izmantoti Latgales novada folkloras materiāli. Skolēni interesējas par folkloras senākajiem slāņiem, ģimenes godiem, tradicionālo dzīves kārtību un ritmu, tās saskaņu ar dabu. Dziesma palīdz izzināt un izkopt senču tradīcijas. Sadarbībā ar citiem kolektīviem dalījušies ar savu pieredzi dziesmu un deju meistarklasēs, kurās piedāvāja visiem ieinteresētiem iesaistīties latviešu tautas dejā un izzināt tās tapšanas procesu (2018. g.). Paši arī bija piedalījušies biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) un Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes organizētā projekta “Paspied roku kaimiņam” folkloras dziesmu meistarklasē (2019. g.).
Kopas dalībnieki ne tikai dzied, dejo, iet rotaļās, bet arī aizrautīgi muzicē. Latgaliešu tautas dziesmu atraisītais pašizteikšanās prieks un klausītāju atsaucība liecina par to, ka ansamblis ir atradis savu seju.
Kolektīvs aktīvi piedalās pilsētas pasākumos, ir viesojies savā un citos Latvijas novados, piedalījies : Starptautiskajā folkloras festivālā „BALTICA” – 1997; 2000; 2003; 2015; Folkloras dienu pasākumos „RĪGAI – 800’’; Starptautiskajos bērnu un jauniešu folkloras svētkos „PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU”(1997. g.; 1999. g.; 2001. g.; 2015. g.; 2019. g.); VI un VII Sēlijas novada folkloras svētkos; Daugavpils IX Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā (2012. g.); VII Mūzikas un mākslas festivālā “Daugavpils ReStArt 2018”; „Etno, Folk un tautas mūzikas festivālā mūsdienu ritmos” Krāslavā (2018. g.).
Kolektīvs piedalījies XXIII Vispārējos latviešu dziesmu un XIII Deju svētkos (2003. g.); X un XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (2010. g.; 2015. g.), kā arī XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos (2013. g.) un Latvijas simtgades zīmē notikušajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos (2018. g.).
Ansamblis koncertējis arī ārpus Latvijas robežām: Polijā, Baltkrievijā, Ungārijā, Čehijā, Krievijā, Lietuvā, Francijā, Slovākijā.
Par muzikālā izpildījuma kvalitāti liecina panākumi muzikālajos konkursos:
•    1. pakāpes diploms pilsētā un republikā Latvijas Republikas gadadienai veltītajā novadu sadziedāšanās konkursā „CILDENS MANS NOVADIŅŠ” (1998. g.)
•    1. pakāpes diploms muzikālajā konkursā „DO-RE-MI" (pilsētā, 1997. g. un 2002. g. )
•    1. pakāpes diploms pilsētā un 3. pakāpes diploms Latgales novadā muzikālajā konkursā „DO-RE-MI” (2000. g.)
•    pakāpes diploms (pilsētā 2004. g.) un LIELĀ BALVA muzikālajā konkursā „DO-RE-MI” (republikā 2004. g.)
•    1. pakāpes diploms pilsētā, 2. pakāpes diploms Latgales novadā, 3. pakāpes diploms republikā muzikālajā konkursā „MANA TAUTASDZIESMA” (2001. g.),
•    pakāpes diplomu muzikālajā konkursā „BALSIS” pilsētā – 2007. g., 2008. g., 2009. g.,
•    1. pakāpes diploms Dienvidlatgales bērnu folkloras kopu sarīkojumā-skatē „Pyura lõde” Līvānos (2015. g.);
•    1. pakāpes diploms Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums – skate“Rūtoj saule rūtoj bite” Līvānos (2019. g.).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2005. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

No Daugavpils Latviešu kultūras centra materiāliem
vienibasnams.lv