Daugavpils pilsētas centra gimnāzija 5. - 9. klašu koris

Bērnu koris

Vadītājs

Tatjana Pimenova