Krāslavas novada skolotāju sieviešu koris "Nova"

Krāslavas novada skolotāju sieviešu koris Nova Sieviešu koris

Darbības gadi

2002

Diriģenti

Rita Andrejeva

Informācija

Koris dibināts 2002. gadā un apvieno Krāslavas novada skolotājas un bērnudārzu audzinātājas. Kora pastāvīgā diriģente Rita Andrejeva atzinās, ka ideja radīt skolotāju kori dzima jau sen, ap 1993. gadu. „Novas” priekšgājējs bija sieviešu ansamblis „Noktirne”, tikai 2002. gadā Varavīksnes skolas skolotājas R. Andrejevas radošais kolektīvs sāka saukties par kori „Nova”. Korim ir divas dvēseles – diriģente Rita Andrejeva un Skaidrīte Gasperoviča, kora prezidente un pirmā soliste.
Kolektīvs ir piedalījies daudzās koru skatēs, Vispārējos dziesmu un deju svētkos, Latgales novada dziesmu svētkos, vieskoncertos ārzemēs, ir starptautisko festivālu „Sudraba zvani” pastāvīgais dalībnieks, kā arī visos iespējamos novada un pilsētas līmeņa pasākumos. Kora repertuāru sastāda tautas dziesmas, garīgā mūzika un arī mūsdienu autoru skaņdarbi.
Sieviešu koris “Nova” ir ieguvis 1.pakāpi kora skatē Daugavpilī 2008.gada 4.maijā, kas veltīta XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem Rīgā. 2015. gadā – 1. pakāpi, 2017. gadā koris, gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, Daugavpils koru apriņķa skatē ieguva 2. pakāpi.
J. Vītola dienās Meņģeļos 2017. gadā nosvinēja 15 gadu jubileju. 2018. gada svarīgākais notikums ir dalība Dziesmu svētkos.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2005. , 2010. gada un 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

Gončarovs Aleksejs. Pilnveidei nav robežu : [par Krāslavas rajona sieviešu skolotāju kori "Nova"] / Aleksejs Gončarovs // Ezerzeme : Krāslavas un Dagdas novadu avīze. - ISSN 1407-9623. - Nr.35 (2007, 11.maijs), 3.lpp. : fotogr.
kulturasdati.lv
kraslava.lv
latgaleslaiks.lv