A/S „Latvijas Finieris” jauktais koris "Trejkola" (no 2011.gada Rēzeknes novada jauktais koris "Ezerzeme")

A/S „Latvijas Finieris” jauktais koris Trejkola (no 2011.gada Rēzeknes novada jauktais koris Ezerzeme) Jauktais koris

Darbības gadi

2004

Diriģenti

Rota Salmiņa, Anda Lipska, Ēriks Čudars

Informācija

Šodien lielā mērā par jauniešu kori „Ezerzeme” tradīciju mantiniekiem var uzskatīt jaukto kori „Trejkola”, kurš izveidots drīz pēc 23. Vispārējiem Dziesmu svētkiem. Par a/s „Latvijas Finieris” un „Verems” RSEZ SIA Rēzekne kori kolektīvs kļuva 2004. gada rudenī.
Turpmākajās kora darba sezonās koris saņēma lielu a/s „Latvijas Finieris” finansiālu atbalstu (diriģentu algas, jauni tērpi korim, koncertbraucieni) un „Verems” RSEZ SIA Rēzeknē vadības un dziedošo darbinieku palīdzību kora darbības organizēšanā. Kora darbībai telpas atvēlēja Rēzeknes rajona dome. Šī saikne joprojām ir dzīva un turpinās.
Jaunais kora nosaukums „Trejkola” latgaliešu dialektā nozīmē – zvārgulis. Diriģentu trijotnei pievienojās vokālais pedagogs Danuta Kārkliniece, koncertmeistare Bernadeta Everse (no 2006. gada – Žanete Solovjeva).
Darbs ar kori veiksmīgi turpinājās, varēšana auga un panākumi neizpalika. Balstoties uz iepriekšējo gadu sasniegumiem, kori 2005. gada rudenī uzaicina piedalīties Emīla Dārziņa koru konkursā Rīgā. Koris kļuva par 1. vietas ieguvējiem 22 jaukto koru konkurencē.
Turpmākos gadus augt un veidoties palīdzēja ne vien dziedāšana, bet arī sportiskas aktivitātes, pavasaros – bērzu jaunaudžu stādīšana utt. Korī draudzīgi sadzīvo dažādu paaudžu un profesiju dziedātāji (no „Verema”, Rēzeknes rajona un pilsētas). Apgūts daudzveidīgs repertuārs, iegūti draugi Latvijā un, ceļojot un koncertējot ārzemēs, – Polijā, Austrijā, Čehijā, Beļģijā, Francijā un Igaunijā.
2005. gadā - Dziesmu svētki Daugavpilī, koncerti, koru skates, gatavojoties 24. Vispārējiem Latviešu Dziesmu svētkiem, draudzības koncerti ar Ludzas jaukto kori „Austrumstīga”.
2006.- 2007. gada sezona nozīmīga ar koncertiem kopā ar Preiļu un Aizkraukles koriem, Kurzemes novada Dziesmu svētkiem Talsos.
2008. gadā – 24. Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā, 16.-17. vieta Latvijas koru konkursa finālā, 2. vieta tautastērpu laureātu skatē.
2008.-2009. gada sezona ir sarežģīta: Latvijas ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, a/s „Latvijas Finieris” ir pārtraucis kora finansēšanu, zaudētas arī valsts dotācijas diriģentu atalgojumam. Tiek dibināta kora biedrība „Jauktais koris Trejkola” ar sabiedriskā labuma statusu. Par atbalstītājiem kļūst privātie ziedotāji, a/s „Latvijas Finieris”, „Verems” RSEZ SIA Rēzekne. Finansiālu atbalstu kora pastāvēšanā sniedz arī Rēzeknes novada pašvaldība. Biedrība „Jauktais koris Trejkola” saņēma finansējumu Rēzeknes rajona kopienu partnerības projektā, kas ļāva iegādāties digitālās klavieres un skaņu pastiprinošo aparatūru. Pašlaik iesniegts projekts koncerttērpu iegādei.
Kora mēģinājumi aizvien notiek Rēzeknes novada domes telpās, komandā nemainīgi ir 3 diriģenti, vokālais pedagogs un koncertmeistare. Koris turpina aktīvu koncertdarbību ne tikai Rēzeknes novada domes rīkotajos pasākumos, bet arī novada kultūras namos un baznīcās – Kaunatā, Franča Trasūna muzejā „Kolnasāta”, Veremos, Bērzgalē, Feimaņos, Dricānos. Turpina draudzības koncertus ar Apes, Alūksnes un Siguldas koriem.
2010. gada jūnijā koris piedalījās Novada Dziesmu svētkos Daugavpilī un Dziesmu un Deju svētkos Apē. Bet 2011. gada janvārī koris veiksmīgi startēja IX Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā „Sudraba zvani” Daugavpilī.
Doma par atgriešanos pie kora nosaukuma „Ezerzeme” radās jau labu laiku atpakaļ. Daudzi kolēģi un kormūzikas cienītāji Latvijā, zinot kori „Ezerzeme”, tā diriģentus un kolektīva muzicēšanas manieri, neizprata kora nosaukuma maiņas būtību. Arī pašiem kora dalībniekiem  pie jaunā kora vārda bija jāpierod un jāskaidro, ko jaunais nosaukums nozīmē. Jaunais nosaukums „Trejkola” neiesakņojās ne dalībnieku domās un sirdīs, ne mūziķu aprindās Latvijā. Finansējuma avota maiņa bija pamudinājusi izšķirties arī par kora nosaukuma maiņu. 2011. gada 10. aprīlī pirmajā Rēzeknes novada un pilsētas Dziesmusvētku skatē koris dziedāja ar nosaukumu Rēzeknes novada jauktais koris „Ezerzeme”. Ieguva 1. vietu un visaugstāko punktu skaitu. Mūs joprojām gan finansiāli, gan morāli atbalsta a/s „Latvijas finieris”, „Verems” RSEZ SIA Rēzekne, Rēzeknes novada pašvaldība. „Kora biedrības nosaukums joprojām paliks „Jauktais koris Trejkola”, vairāk gan nekas nemainās - turpināsim strādāt un mācīt dziedāt visus, kas vien vēlas to darīt – gan ar zināmām vokālām un nošu lasīšanas iemaņām, gan bez tām. Galvenais, lai ir vēlme attīstīties un pilnveidoties, piedalīties kultūras dzīves notikumos un pārstāvēt mūsu novadu 25. Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos 2013. gadā Rīgā," saka kora diriģenti.
2011. gada 21. maijā koris „Ezerzeme” uzaicināts piedalīties virsdiriģentu svētkos Alojā un 2. jūlijā dosies uz Vidzemes un Latgales koru dienu Alūksnē.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2005.gada (kā Rēzeknes jauktais koris "Trejkola") Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

No kora arhīva