Santa Karina Oša

Santa Karina Oša Diriģente, pedagoģe

Dzīves gadi

1944

Biogrāfija

Santa Karina Oša dzimusi 1944. gadā Liepājā. Kopš 1965. gada dzīvo Preiļos un strādā par pedagoģi Preiļu mūzikas skolā. No 1975. gada aprīļa līdz 2003. gada aprīlim bija mūzikas skolas direktore. Paralēli pedagoģes darbam Preiļu rajona mūzikas skolā 1967. gadā uzsāka darbu ar Preiļu rajona K. Marksa kolhoza kora kolektīvu, bet 1972. gadā sāka vadīt Suvorova kolhoza kori. Dziesmu svētku 100 gadu atceres svētkos piedalījās koru skatē ar abu kolektīvu apvienoto kori. 1975. gadā uzņēmās Preiļu rajona kultūras nama jauktā kora diriģēšanu un vadīja šo kori līdz 1990. gada Dziesmu svētkiem. Karina Oša arī pati dzied vairākos kolektīvos. Viņa ir Preiļu skolotāju kora dalībniece un laikā kopš tā dibināšanas 1972. gadā līdz 1985. gadam kopā ar Antoņinu Mežinsku bija arī tā vadītāja un diriģente. No 1992. gada dziedāja korī „Magnificat” diriģentes Ievas Lazdānes vadībā. Visus Preiļos pavadītos gadus Karina vada Preiļu kultūras nama sieviešu vokālo ansambli. Kad 2002. gadā izveidojās senioru vokālais ansamblis „Virši”, Karina uzņēmās arī tā vadīšanu un tagad kopā ar viņiem aktīvi piedalās dažādos koncertos un svētkos gan Preiļos, gan citās Latvijas vietās.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1990. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā Preiļu rajona kultūras nama jauktā kora diriģente.

Izmantotie avoti

No Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja materiāliem.