Staņislavs Broks

Staņislavs Broks Diriģents, mūzikas pedagogs

Dzīves gadi

1926 - 1977

Biogrāfija

Dzimis 1926. gada 10. janvārī Rēzeknes apriņķa Dricēnu pagasta Semuļu ciemā zemnieku daudzbērnu ģimenē. 1936. gadā uzsācis skolas gaitas Dricēnu pamatskolā. No 1942. gadā mācījies Rēzeknes 1. vidusskolā, pēc kuras absolvēšanas 1946. gadā iestājies Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Paralēli mācībām strādājis par dziedāšanas skolotāju un kora diriģentu Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā. 1949. gadā uzsācis studijas Latvijas Valsts konservatorijā Kordiriģentu nodaļā Jāņa Brigznas klasē.
1954. gadā pēc konservatorijas absolvēšanas kopā ar dzīvesbiedri Terēziju uzsācis darba gaitas Daugavpils Mūzikas vidusskolā, kurā strādājis par direktoru un kordiriģēšanas pedagogu. 1955. gadā nodibinājis un īsā laikā izveidojis stabilu, skaitliski lielu māksliniecisku kolektīvu – Daugavpils Centrālā kultūras nama jaukto kori „Daugava”. Ar šo kolektīvu piedalījies 1957. gadā Vispasaules VI Jaunatnes un studentu festivālā Maskavā, kur konkursa skatē koris ieguva 2. vietu un laureāta nosaukumu. 1960. gada XIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku jaukto koru fināla skatē koris „Daugava” izcīnīja 2. vietu, un kā pirmajam no Latgales koriem 1961. gadā tam piešķirts Tautas kora nosaukums. Paralēli darbam ar kori S.Broks vadīja Daugavpils simfonisko orķestri (1962-1977), organizēja un diriģēja simfoniskās un vokāli simfoniskās mūzikas koncertus Daugavpilī un citās Latgales pilsētās. S.Broks aktīvi piedalījies Latgales Kultūras nedēļas pasākumu organizēšanā un norisē Rīgā (1959), bijis viens no 1959. gada Latgales dziesmu svētku iniciatoriem un organizētājiem, ierosinājis celt jaunu svētku estrādi Stropos. Staņislavs Broks bija Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents (1960, 1965, 1970, 1973).
Staņislavam Brokam piešķirtie apbalvojumi: Latvijas Nopelniem bagātais mākslas darbinieks (1958); I Latvijas Jaunatnes festivāla orgkomitejas diploms un medaļa (1957); VI Vispasaules studentu un jaunatnes festivāla orgkomitejas diploms un sudraba medaļa (1957); Latvijas Kultūrasministrijas Goda raksti (1958-1966); E.Melngaiļa TMC Atzinības raksti (1971-1974).
Gājis bojā traģiskā autokatastrofā 1977. gada 13. jūnijā. Apbedīts Daugavpilī, Stropu kapos.

2014. gadā Daugavpils Mūzikas vidusskolai piešķirts Staņislava Broka vārds.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

1990., 2005., 2010. un 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī tika izpildītas Staņislava Broka tautasdziesmu apdares.

Izmantotie avoti

Paukšte Jānis. Latgales mūzikas kultūra / Jānis Paukšte. - Rēzekne : Latgales Kultūras centrs, 2002. – 140.-143. lpp.  ISBN 9984-290-20-4
Latgales kultūras darbinieki : [biogrāfiska vārdnīca] / sast.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka. 1.grām. - Rīga : Jumava, 2008. – 112.-115. lpp. : il.  ISBN 9789984384412

Citi resursi

Literatūras saraksts par Staņislava Broka darbību LCB e-katalogā