Terēzija Broka

Terēzija Broka Kordiriģente, mūzikas pedagoģe

Dzīves gadi

1925 - 2018

Biogrāfija

Dzimusi 1925. gada 30. septembrī Rēzeknes apriņķa Viļānu pagastā, Zviedriņu ciema zemnieku daudzbērnu ģimenē. 1934. gadā T. Broka uzsākusi mācības Vītolu pamatskolā, dziedājusi skolas un baznīcas koros. Mācījusies Rēzeknes 1. vidusskolā (1940-1946) un Rēzeknes mūzikas vidusskolā. T. Broka studējusi Latvijas Valsts konservatorijas kordiriģentu nodaļā (1949-1954). Pēc konservatorijas beigšanas – no 1954. gada līdz pat 2000. gadam viņas vienīgā pamata darba vieta bija Daugavpils mūzikas vidusskola. Daudzi T.Brokas audzēkņi strādā kā dziedāšanas skolotāji vispārizglītojošās skolās, vidējās un augstākās mūzikas mācību iestādēs, ir aktīvi kultūras darbinieki, vada pašdarbības koru kolektīvus un skolēnu korus daudzās mūsu valsts pilsētās un laukos, īpaši Latgalē.
Paralēli pedagoģiskajam darbam Terēzija Broka rosīgi piedalījās sabiedriskajā darbā, vadot pašdarbības korus, ansambļus, aktīvi iesaistoties sava novada Dziesmu svētku un citu muzikālu pasākumu rīkošanā.
Terēzija Broka bijusi Latgales novada Dziesmu svētku, Skolotāju koru salidojumu un VII Skolu jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģente, kā arī XX, XXI un XXII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente.
Ar Daugavpils rajona Tautas kori “Latgale” piedalījusies daudzos Tautas mākslas centra rīkotajos pasākumos: latviešu komponistu atceres Dziesmu dienās, skolotāju salidojumos, Ziemeļvalstu Dziesmu svētkos Zviedrijā un Norvēģijā.
Daugavpils rajonā un pilsētā regulāri sniegusi metodisku palīdzību dziedāšanas skolotājiem, gatavojoties Latvijas VIII Skolu jaunatnes Dziesmu svētkiem.

Bija precējusies ar kordiriģentu Staņislavu Broku (1928-1977), dēls Aivars Broks ir pianists, komponists, Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors.

Māksliniecei piešķirti neskaitāmi apbalvojumi: Latvijas Nopelniem bagātā mākslas darbiniece (1977), Latvijas Tautas skatuves māksliniece (1986), Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (1995), Spīdolas balva (1998), Lielā mūzikas balva (2003), LR Ministru Kabineta goda diploms un balva (2005), Goda daugavpilieša nosaukums (2005), Latgaliešu Kultūras gada balva “Boņuks” (2013), Daugavpils Domes balva “Par mūža ieguldījumu” (2015).
Terēzija Broka mirusi 93 gadu vecumā 2018. gada 22. oktobri, apglabāta Daugavpils Brāļu kapos.
2018. gada nogalē nāca klajā mākslinieces dzīvei un daiļradei veltītā Annas Rancānes grāmata “Aiz azara bolti bārzi…”.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījusies 1990. gada, 2005. gada un 2010. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģente un 2015. gadā kā Goda virsdiriģente.

Izmantotie avoti

Paukšte Jānis. Latgales mūzikas kultūra / Jānis Paukšte. - Rēzekne : Latgales Kultūras centrs, 2002. – 137.-140. lpp.  ISBN 9984-290-20-4
 
Latgales kultūras darbinieki : [biogrāfiska vārdnīca] / sast.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka. 1.grām. - Rīga : Jumava, 2008. – 99.-102. lpp. : il.  ISBN 9789984384412

Citi resursi

Literatūras saraksts par Terēzijas Brokas darbību LCB e-katalogā
Terēzijas Brokas biogrāfija