Sergejs Sergejevs

Sergejs Sergejevs Orķestra diriģents, mūzikas pedagogs

Dzīves gadi

1949

Biogrāfija

Sergejs Sergejevs dzimis 1949. gada 1. aprīlī Rēzeknē kalpotāju ģimenē. Tēvs Samuils (1908-1949), māte Vera (1911-1997), dziedājusi baznīcas korī. Māsas: Jevgeņija (1934), skolotāja; Irīna (1937-1963); Ņina (1941-2003), skolotāja; brālis Jurijs (1938). Saskarsme ar mūziku sākās mājās, kur māte ar māsām dziedājušas dažādas dziesmas ģitāras pavadījumā, vēlāk arī baznīcas apmeklējumos. Pamata un vispārējo vidējo izglītību ieguvis Rēzeknes 4. vidusskolā (1956-1966), kur spēlējis baritonu pūtēju orķestrī, kā arī klavieres instrumentālajā ansamblī. Paralēli mācībām skolā apmeklējis Rēzeknes Bērnu mūzikas skolu, apguvis klavieru spēli pie pedagoģēm Tamāras Makarovas un Aleksandras Mecc. Mūzikas skolu beidzis 1963. gadā, pēc vidusskolas absolvēšanas strādājis būvinstrumentu rūpnīcā "Latgale". 1967. gadā iestājies Rīgas Politehniskā institūta Rēzeknes filiāles vakara nodaļā, Metālapstrādes iekārtu un instrumentu fakultātē, kur mācījies 3 gadus. Rūpnīcā vadījis estrādes ansambli, ar kuru daudz koncertējis, piedalījies skatēs un konkursos, ieguvis godalgotas vietas. 1970. gadā bijis Kurganas apgabala filharmonijas instrumentālā ansambļa vadītājs. Dienesta laikā padomju armijā (1970-1972) spēlējis pūtēju orķestrī, sācis apgūt trombona spēli. 1972. gadā iestājies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā Valda Āboliņa trombona klasē, kuru absolvējis kā eksternis 1974. gadā.
Pedagoģiskā darbība, tālākizglītība: 1974. gadā sācis strādāt Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā par metālpūšamo instrumentu spēles skolotāju un iestājies Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā neklātienē docenta Gunāra Ordelovska trombona klasē, kuru absolvējis 1979. gadā Kopš 1977. gada ir Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs un pūtēju orķestra diriģents. 1983. gadā iestājies un 1986. gadā beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas asistentūras prof. Gunāra Ordelovska trombona klasi. Kopš 1986. gada ir Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas direktors.

Orķestru diriģenta darbs: Līdztekus pedagoga darbam Rēzeknes Mūzikas vidusskolā bijis vairāku orķestru diriģents un ansambļu vadītājs: (1973-1979) rūpnīcas "Rebir" pūtēju orķestra diriģents un estrādes ansambļa vadītājs; (1979-1991) Rēzeknes Kultūras nama pūtēju orķestra diriģents, ar kuru 5. Latvijas pūtēju orķestru salidojuma skatē Ludzā ieguvis 3. vietu, 1982. gadā piešķirts Tautas pūtēju orķestra "Rēzekne" goda nosaukums.
Ar TPO "Rēzekne" piedalījies XVIII, XIX un XX Vispārējos latviešu dziesmu svētkos (1980, 1985 un 1990). Ar Rēzeknes pilsētas padomes lēmumu 1991. gadā uz Tautas pūtēju orķestra "Rēzekne" bāzes tika nodibināts profesionālais pūšamo instrumentu orķestris "Rēzekne". Tā galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs līdz šodienai ir Sergejs Sergejevs. Līdzās orķestriem "Rīga" un "Daugava" tas ir trešais profesionālais pūtēju orķestris Latvijā. Ar savu aktīvo koncertdarbību orķestris veicina pūtēju orķestru mūzikas popularizēšanu pilsētā, novadā un valstī. Piedalījies XXI, XXII un XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos (1993, 1998 un 2003), Latgales novada dziesmu svētkos, Latvijas pūtēju orķestru salidojumos Tukumā (1992), Daugavpilī (1996), Alūksnē (2000) un Ventspilī (2004). Kopš 2001. gada Rēzeknē notiek Starptautiskie pūtēju orķestru festivāli (ik pēc 2 gadiem), kā arī džeza mūzikas festivāli, kuros vadošā loma ir orķestrim "Rēzekne". Tiek īstenota radošā sadarbība ar citiem pūtēju orķestriem: "Daugava", "Balvi", "Horizonts" (Ogre), "Paņevežas garšas" (Lietuva) u. c. Kopš 1980. gada Rēzeknes pilsētas un rajona, Latgales novada dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, bijis pūtēju orķestru salidojumu Tukumā (1992), Alūksnē (2000) un Ventspilī (2004) virsdiriģents.
Kopš 1979. gada stājies pie Rēzeknes Mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra pults, vēlākos gados ir tā diriģents: (1994-1998) kopā ar diriģentu Andri Uguli, (1998-2000) pastāvīgi un kopš 2004. gada līdz šodienai. Sagatavotas vairākas koncertprogrammas, notikusi regulāra sadarbība ar solistiem — Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem. Orķestris uzstājies ar koncertiem mūzikas skolās, piedalījies dziesmu svētkos, koru salidojumos, Latgales TV mūzikas festivālos. Noorganizētas koncertturnejas ārvalstīs: Vitebskā (Baltkrievijā) (1993), E. Grīga mūzikas festivālā Ārendālē un Grimstādē (Norvēģijā) (1997). Simfoniskais orķestris un jauktais koris piedalījies 2004. gadā Grimstādes (Norvēģijā) vidusskolas un Rēzeknes Mūzikas vidusskolas kopprojektā "Dž. Geršvinam 105". Īpaša vieta orķestra repertuārā ierādīta Jāņa Ivanova mūzikai, noorganizēti viņa jubilejām veltīti koncerti: 90. dzimšanas dienas atcerei Rēzeknē (1996), 100. dzimšanas dienai veltīti koncerti Rēzeknē un Daugavpilī (2006) ar abu mūzikas vidusskolu apvienoto simfonisko orķestri Andra Vecumnieka, Aivara Broka un Sergeja Sergejeva vadībā. Kā pūtēju un simfoniskā orķestra diriģents veic nozīmīgu darbu klasiskās mūzikas propagandā savā pilsētā un Latgalē kopumā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1990. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā pūtēju orķestru virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Sergejevs Sergejs // Latgales kultūras darbinieki 2.- Rīga: Jumava, 2008.- 229. – 232. lpp.