Rēzeknes pilsētas Kultūras nama jauniešu koris "Ezerzeme"

Rēzeknes pilsētas Kultūras nama jauniešu koris Ezerzeme Jauktais koris

Darbības vieta

Rēzeknes pilsēta

Darbības gadi

1981

Diriģenti

Rota Salmiņa, Vitolds Milaševičs (1981-1988), Rota Salmiņa, Vitolds Milaševičs, Anda Lipska (1988-1992), Rota Salmiņa, Anda Lipska, Ēriks Čudars (1992 - )

Informācija

Rēzeknes pilsētas Kultūras nama jauniešu koris „Ezerzeme” dibināts 1981. gadā pēc Rēzeknes mūzikas un mākslas vidusskolā studējošo audzēkņu ierosinājuma. Par kora vadītājiem tika uzaicināti Rēzeknes koru dzīvē pieredzējuši kordiriģenti Rota Salmiņa un Vitolds Milaševičs, koncertmeistare – Ilga Viļuma. Korī pamatā pulcējās skolu jaunatne, arī strādājošie dziedātāji, tādēļ kora sastāvs ik gadus ievērojami mainījās. 1984. gadā, pēc veiksmīga koncerta LU Lielajā Aulā, jauniešu korim piešķīra Tautas kora „Ezerzeme” statusu. Kora repertuārs tika veidots plašā amplitūdā – gan aizrobežu komponistu darbi un latviešu klasika, gan tautas dziesmu apdares un laikmetīgi skaņdarbi. Ar diriģentes Andas Lipskas darbības sākumu 1988. gadā repertuārs guva jaunus vaibstus, tika iestudētas vieglās un džeza mūzikas programmas ar Dž. Geršvina un „Bītlu” dziesmu popūrijiem, melodijām no E. L. Vēbera mūzikla „Kaķi” u.c., muzicējot kopā ar instrumentālo grupu Eināra Lipska vadībā un profesionālo pūtēju orķestri „Rēzekne”. Ziemassvētku programmas veidotas kopā ar Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestri un Rēzeknes mūzikas koledžas simfonisko orķestri. Veiksmīga sadarbība kori saistīja arī ar komponisti Ilonu Rupaini, kuras latgaliešu tautas dziesmu apdares kļuvušas par kora „Ezerzeme” repertuāra neatņemamu sastāvdaļu. 1992. gada rudenī darbu ar jauniešu kori „Ezerzeme” uzsāka diriģents Ēriks Čudars.
Koris piedalījies Vispārējos Latvijas dziesmu un deju svētkos, Latgales dziesmu svētkos, Starptautiskajos koru festivālos, koncertos un festivālos Latvijā un ārzemēs. Vairāk kā 20 darbības gados koris uzstājās kopīgos koncertos ar šādiem koriem: JK „Daugaviņa”, LU kori „Juventus”, „Kamēr”, Ventspils jaukto kori „Līvzeme”, Alūksnes skolotāju kori „Atzele”, Ķekavas jaukto kori „Mozaīka”, Daugavpils jaukto kori „Daugava”, Strenču jaukto kori, Gulbenes rajona kori, Valmieras sieviešu kori „Jumara” un Liepājas PA sieviešu kori „Atbalss”.
Koris 2014. gadā ieguva zelta medaļu jaukto koru kategorijā Pasaules koru olimpiādē.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1990. gada un 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

R. Salmiņas personīgais arhīvs
rezeknesnovads.lv
kulturasdati.lv