Jānis Svenne

Jānis Svenne Diriģents, pedagogs

Dzīves gadi

1910-1943

Biogrāfija

Jānis Svenne dzimis 1910. gada 21. martā Stāmerienes pagasta Mežmaišos. Beidzis Stāmerienē tautskolu, pēc tam Alūksnes vidusskolu. Pēc virsnieku vietnieku kursu beigšanas kara dienestā viņš vēl divus gadus mācījās Daugavpils Valsts skolotāju institūtā. Pirms skolotāja gaitu uzsākšanas J. Svenne bija paspējis noorganizēt savu kori Stāmerienē, ar ko piedalījās vairākos plašākos dziesmu svētkos. Sevišķi rosīgs viņa darbs šai virzienā kļuva tad, kad viņš sāka strādāt par skolotāju Daugavpilī. J. Svenne noorganizēja vienu no labākajiem bērnu koriem Latvijā, ar ko uzstājās arī Rīgas radiofonā. Viņš nodibināja un vadīja arī aizsargu un virsnieku vietnieku korus Daugavpilī. Kā Daugavpils aizsargu pulka kora diriģents viņš apbraukāja visu apriņķi un organizēja uz vietām korus. Darbojies Daugavpilī kā Kara skolas virsnieku nodaļas kora diriģents un 18. Daugavpils aizsargu pulka kora un Daugavpils garnizona kora diriģents. Piedalījies 9. Latviešu dziesmu svētkos Rīgā 1938. gadā.

Daudz pūļu J. Svenne pielika arī pirmo Latgales dziesmu svētku noorganizēšanā Daugavpilī 1940. gadā, bija svētku virsdiriģents.

Pēc vācu armijas ienākšanas J. Svenne uzsāka darbu jaunajā nozarē – kopā ar citiem izveidoja Daugavpils latviešu avīzi un darbojās kā redakcijas sekretārs. Taču viņa mūžīgā nemiera trauktais gars neļāva strādāt mierīgu darbu, un 1941. gadā J. Svenne iestājās latviešu leģionā, tika ievainots, pēc izveseļošanās atgriezās frontē.

1943. gada augustā krita kaujā Austrumos.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījies 1940. gadā Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Periodika.lv
Jāņa Svennes piemiņai // Rēzeknes Ziņas. – Nr.72 (1943, 11.sept.), 4.lpp. Paukšte Jānis.Latgales mūzikas kultūra / Jānis Paukšte. - Rēzekne : Latgales Kultūras centrs, 2002. - 171 lpp. : il.  ISBN 9984-290-20-4 IX latviešu Dziesmusvētki/ red. Jēkabs Vītoliņš. – IX Dziesmusvētku rīcības komitejas izdevums, [b.g.]. – 208 lpp.