Lasīt ir populāri!
Kategorijas 
Datoru lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Datoru un interneta pakalpojumus ir tiesības bezmaksas izmantot ikvienam bibliotēkā reģistrētam lietotājam.
1.2.  Lietotājiem, kuri vēlas izmantot interneta pakalpojumus vai strādāt ar datoru, ir tiesības rezervēt konkrētu laiku pie bibliotekāra. Laiku rezervē ne ilgāk kā uz 1 (vienu) stundu vienā reizē.
1.3.  Pierakstoties rindā lietotājs reģistrējas datorlietotāju žurnālā, kurā tiek norādīts darbam rezervētais laiks.
1.4.  Ja piereģistrēta persona kavē ilgāk par 15 minūtēm, tiesības izmantot datoru pāriet jebkuram klātesošam lietotājam.
1.5.  Uzsākot darbu ar datoru, lietotājs iepazīstas ar datoru izmantošanas noteikumiem un nospiežot „OK” apstiprina savu piekrišanu ievērot noteikumus.

2. Lietotāja tiesības

2.1.  Izmantot datoru rezervētajā laikā.
2.2.  Saņemt bibliotēku speciālistu konsultācijas neskaidrību gadījumā.
2.3.  Izmantot tās programmas, kas ir pieejamas datorā.
2.4.  Izmantot lāzerprintera pakalpojumus saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi.
2.5.  Saglabāt informāciju uz personīgā datu nesēja

3. Lietotāja pienākumi

3.1.  Nekavējoties informēt bibliotēkas darbiniekus par programmas kļūdām un neveiksmēm, kā arī gadījumā ja bojāta vai nestrādā kāda aparatūra.
3.2.  Ievērot klusumu.
3.3.  Beidzot darbu aizvērt visas programmas, ar kurām tika strādāts un sakārtot savu darba vietu.

4. Lietotājam aizliegts

4.1.  Mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai instalēt programmas.
4.2.  Aiztikt vadus un to savienojumus.
4.3.  Pašam pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu.
4.4.  Pie datora atrasties vairāk par diviem lietotājiem.
4.5.  Strādājot pie datora lietot pārtikas produktus.
4.6.  Apmeklēt neētiska satura interneta adreses, kuru pārlūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās.

5. Ierobežojumi

5.1.  Izdruku veikšana notiek tikai ar bibliotēkas darbinieka atļauju.
5.2.  Nepieciešamības gadījumā bibliotekāram ir tiesības ierobežot datorspēles, par prioritāti izvirzot informācijas meklēšanu.
5.3.  Ikviens datortehnikas, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.
5.4.  Bibliotēkas datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdi palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi vai profilaktiskus darbus.
5.5.  15 minūtes līdz bibliotēkas slēgšanai darbs ar datoriem un citu tehniku tiek pārtraukts.

6. Bibliotēka neatbild par informāciju, kuru lietotājs saglabā uz datora cietā diska.

7. Lietotājam, kas ļaunprātīgi pārkāpj „Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu datoru izmantošanas noteikumus”, turpmāk tiek liegta iespēja izmantot bibliotēkas datorus.


Atpakaļ
Cik bieži tu lasi grāmatas?
Katru dienu
Reizi nedēļā
Reizi mēnesī
Reizi pusgadā
Es nelasu grāmatas