Daugavpils Baznīcu kalns

Personālijas

Jānis Bērziņš (1924 - 1995)

Garīdznieks

Dzimis 1924. gada 6. novembrī Abrenes apriņķa Kacēnu pagastā (tagadējā Pleskavas apgabalā). No 1934. līdz 1940. gadam mācījies Kacēnu pamatskolā. 1941.-1942. gadā - students Lauksaimniecības skolā Apē. 1943.-1945. gados karojis vācu armijas rindās. Laikā no 1946. līdz 1961.gadam strādājis kolhozā un studējis Rīgas Teoloģijas seminārā.

Ordinēts 1960. gada 28. augustā.

1964. gada 22. februārī sāka kalpot Daugavpils luterāņu draudzē. Viņa vadībā ticīgie pārdzīvoja vissmagākos laikus draudzes pastāvēšanas vēsturē - draudzei tika atsavināta Mārtiņa Lutera baznīcas ēka un dievkalpojumi notika pielāgotās  telpās Rītu ielā, 34.

No 1964. līdz 1995. gadam Jānis Bērziņš kalpoja Daugavpils, Sīķeles, Bornes un Kalupes evaņģēliski luteriskajās draudzēs.

Mācītājs vēl paguva piedzīvot, ka 1993. gadā pašvaldība izpostīto dievnamu atdeva draudzei, un viņa vadībā tika uzsākti ēkas atjaunošanas darbi.

1995. gadā miris un apglabāts Daugavpils luterāņu kapos.

Avotu saraksts:

1. Jonāne, Egita Terēze.  Daugavpils luterāņu draudzes prāvestam Jānim Bērziņam – 70 / Egita Terēze Jonāne // Latgales Laiks. – ISSN 1407-9208. – (1994, 9.nov.)

***

2. Materiāli no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma