Daugavpils Baznīcu kalns

Personālijas

Aloizs Vizulis (1913 - 1980)

Garīdznieks

Aloizs Vizulis dzimis 1913. gada 5. augustā Baltinavas draudzes Zelču sādžā.

Pēc Zelču skolas pabeigšanas A. Vizulis sāka mācīties Baltinavas pamatskolā.

Pēc pamatskolas beigšanas  viņa radinieks Daugavpils Svētā Pētera baznīcas prāvests Ādams Vizulis paņēma Aloizu pie sevis un sūtīja mācīties Daugavpils vidusskolā. Ar prāvesta gādību Aloizs iestājās arī Rīgas Garīgajā seminārā.

1937. gada 6. maijā  Svētā Jēkaba katedrālē metropolīts  A. Springovičs  Aloizu Vizuli iesvētīja par priesteri. Tā paša gada 27. maijā viņš celebrēja savu pirmo Svēto  Misi Baltinavas baznīcā.

Pirmā darba vieta jaunajam priesterim bija Rīgas Svētā Franciska baznīcā. 1938. gadā viņu iecēla par Gulbenes prāvestu. No Gulbenes viņš brauca uz dievkalpojumiem Litenē, Cesvainē, Lizumā, Alūksnē, Drustos, Rankā u. c. Tas bija smags darbs, jo dzīvojot protestantu vidū, ne vienmēr viņš kā katoļu prāvests baudīja laipnību un pretimnākšanu.

1944. gadā, tuvojoties frontes līnijai, Aloizs Vizulis ar savu tēvoci Ādamu Vizuli pārcēlās uz dzīvi Jaunpiebalgā. Pēc kara Aloizs atgriezās Gulbenē.

1947. gadā A. Vizuli pārcēla uz Kalupi, kur viņš nodzīvoja līdz 1949. gadam, kad metropolīts A. Springovičs, kurš augstu vērtēja viņa darbu, iecēla viņu par Rēzeknes dekānu, kur Aloizs Vizulis sabija divus gadus. 1951. gadā viņš kalpoja par dekānu Varakļānos, bet arī šeit ļoti īsu laiku.

1953. gadā viņu nosūtīja uz Daugavpili par Svētā Pētera baznīcas prāvestu un dekānu, bet pēc trim gadiem pārcēla uz Daugavpils Dievmātes baznīcu. Ierodoties Daugavpilī viņam bija ļoti vājas poļu valodas zināšanas, taču īsā laikā viņš apguva šo grūto, bet garīdzniekiem Latvijā tik nepieciešamo valodu. Tāpat Daugavpilī bija nepieciešamas arī krievu valodas zināšanas. 1958. gadā viņu atkal pārcēla kalpot uz Svētā Pētera baznīcu. Kaut  A.Vizulis bija jau smagi slims, tomēr viņš rūpējās  par dievnamu, iegādājās ērģeles.

Pēc smagas un grūtas slimības dekāns A. Vizulis nomira 1980. gada 11. oktobrī un apbedīts Daugavpils kapos.

 

Avotu saraksts:

1. Cakuls, Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes : kūrijas arhīva materiālu apkopojums / bīskaps Jānis Cakuls. - [Rīga] : Rīgas Metropolijas kūrija, 1997. – 133.-136. lpp.

2. Cakuls, Jānis. Latvijas Romas katoļu priesteri, 1918 - 1995 : uzziņas / bīskaps Jānis Cakuls. - [Rīga] : Rīgas Metropolijas kūrija, 1996. – 154.-155. lpp.

3. Latvijas Romas Katoļu Baznīcas vēstures materiāli. 20.gadsimts : veltījums bīskapa Alberta dibinātās Rīgas pilsētas un bīskapijas 800 gadu atcerei / mater. apkop. Jānis Cakuls. - Rīga : Rīgas Metropolijas Kūrija, 2001. - 887 lpp. : il.

4. Svilāns, Jānis. Latvijas Romas katoļu priesteri / Jānis Svilāns, Alberts Budže ; red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2008. – 315.-317. lpp. : ģīm.