Arhitektūra

Daugavpils Mārtiņa Lutera dievnams ir viens no interesantākajiem neogotikas sakrālās arhitektūras pieminekļiem Latgalē. Baznīca celta 1893. gadā pēc Daugavpils pilsētas arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta.


Arhitekts V.Neimanis (1849-1919)

Tas ir Daugavpils lielākais dievnams ar 480 sēdvietām. Tieši šī dievnama siluets veido Jaunbūves rajona panorāmas izteiksmīgāko vertikāli. Baznīca krasi atšķiras no blakusesošās katoļu divtorņu baznīcas, kas celta pēc tā paša arhitekta projekta. Dievnama varenais stāvs vislabāk redzams 20. gadsimta sākuma fotogrāfijās, pirms tas vairākkārt tika nopostīts. Kompozicionāli tas ir līdzīgs Rīgas Jaunās Sv.Ģertrūdes baznīcai, kura celta tikai 1900. – 1907. gadā (arh. K. fon Engejhards).


XX gs. sākums

Baznīca celta no vietējā Kalkūnes ceplī speciāli izgatavotiem 17 veidu profilu ķieģeļiem un izceļas ar īpašu plastiskumu. Celtne stilistiski ir viendabīga kā interjerā tā eksterjerā. Daugavpils luterāņu baznīca ir veidota neogotikas formās, ko pasvītro ne tikai slaidais, ēkai asimetriski piesaistītais tornis, bet arī ēkas fasāžu risinājums ar slaikajām logailām, kontrforsu stingro ritmu, kapelu jumtu pārseguma formas plastisko veidojumu.

Baznīcas ēka ir garenbūve ar sarežģītu plānojumu, kuras rietumu galā asimetriski piebūvēts zvanu tornis ar augstu stāvu smaili. Dievnamam ir Latvijas sakrālajai arhitektūrai netipisks asimetrisks plānojums, kad profilēti balsti un arkāde telpu sadala divos nevienādos jomos.


Dievnama plāns
  

Krusta velvēm segto draudzes telpas galveno jomu un altārtelpu izgaismo plaši logi ar smailloka arkām. Ērģeļu lukta iebūvēta virs ieejas galvenajā jomā, bet virs šaurākā joma izveidots otrs stāvs ar atklātu galerija, kuru norobežo mākslīgā akmenslējuma balustrāde.


Galerija ar balustrādi. ©LCB

Varens un iekšēja spēka pārpilns ir dievnama fasāžu risinājums. Milzīgais rozes logs, izvirzītais galvenās ieejas portāls, arkatūras motīvs zelmiņos un citi arhitektūras elementi un detaļas ir izveidoti ar vērienu. Tās izceļas no fasādes plaknes un rada atraktīvu gaismēnu rotaļu. Celtnes dienvidu fasāde ir veidota īpaši grezna un akcentēta ar trim zelmiņiem. Ziemeļu fasāde vei­dota atturīgāk - to izceļ tikai kontrforsi.


Dienvidu fasāde. ©LCB                                    Ziemeļu fasāde. ©LCB

Īpaši akcentēta ēkas ieejas - rietumu fasāde, kas izceļas ar milzīgu rozes logu, kam piekļaujas kolonnas un arkāde. Asimetriski izvietotais baznīcas tornis ir bagātīgi izrotāts ar zobfrīzēm, akatūras joslām, rozes logu un greznu ie­ejas portālu ar kolonnām. Tornim piekļaujas piebūve ar kāpnēm. Dievnama stāvais divslīpju jumts sasaucas ar torņa vimpergiem.


Rietumu fasāde ar torni un ieejas portālu. ©LCB

Ēkas austrumu galā draudzes telpa noslēdzas ar altāra apsīdu, kurai abās pusēs ir piebūvētas simetriski izvietotas atšķirīga apjoma piebūves: kapela un  sakristeja.

 
        Apsīda. ©LCB                                   Kapela. ©LCB

Vairākas reizes savas pastāvēšanas laikā dievnams ir stipri cietis. Daudzi no sākotnējiem dievnama arhitektūras elementiem ir neatgriezeniski zaudēti. Baznīcai lielu postu nesa Pirmais pasaules karš: izdega baznīcas jumts un tornis, kurus atjaunoja tikai divdesmitajos gados. 1941. gadā, padomju armija atkāpjoties, baznīcu aizdedzināja. Izdega baznīcas torņa smaile, logu rāmji, sadega altāris, kancele, ērģeles, kā arī koka interjers. Vācu laikā draudze veica izpostītā dievnama atjaunošanu: uzstādīja zemāku torni, uzlika jumtu, iestikloja izsistos logus, daļēji atjaunoja interjeru.


Otrā pasaules kara postījumi. 1940-tie gadi. Foto no DNMM krājuma

1944. gadā vācu karaspēkam atkāpjoties, dievnams cieta tikai daļēji: izbira logu stikli. Pēc kara dievnams tika draudzei atsavināts. Torņa pulksteni nodeva metāllūžņos, demontēja baznīcas teritoriju norobežojošo žogu. Sākumā dievnamā iekārtoja noliktavu, vēlāk - boksa skolu. Sportistu vajadzībām baznīcā iebūvēja trīs stāvus un boksa ringu. 1985. gadā sportistu nolaidības dēļ ēkā izcēlās ugunsgrēks, kura rezultātā node­ga zvanu tornis un daļa jumta. Jumtu nosedza ar pagaidu segumu.

1993. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība pilnīgi izpostīto baznīcu atdeva draudzei. Baznīcas ēka bija bez torņa un ar papes jumtu un, lai to varētu izmantot sākotnējai funkcijai, tika uzsākti plaši remontdarbi.


Baznīcas iekštelpas. 1990--to gadu sākums. Foto no dievnama arhīva

1994. gadā tika pabeigts baznīcas ārsienu remonts un uzsākta iekštelpu rekonstrukcija, kā arī jumta un torņa celt­niecības darbi. 1995. gadā atjaunoja baznīcas torni un krustu, jumta segumu, iestikloja logus un ielika jaunas durvis. Baznīcas torni atjaunoja tādu, kāds tas bija līdz nodegšanai 1941. gadā – 52 m augstumā, bet bez torņa smailes dekoratīvajiem rotājumiem. Ēkas iekštelpās tika demontēti visi iebūvētie stāvi un starpsienas. 2002. gadā apkārt baznīcas teritorijai tika uzstādīts metāla stieņu žogs uz betona pamatnes.


Dievnama kopskats. ©LCB

2004. gadā tika restaurēta baznīcas kapela, bet 2005. gadā atjaunots baznīcas altāris. Pašlaik ir pabeigti dievnama iekštelpu remontdarbi, uzstādīti baznīcēnu soli un altāris.


   Baznīcas iekštelpas. ©LCB                 Altāris. ©LCB             

Turpinās dievnama labiekārtošana un atgriešana garīgajā dzīvē. Dievnams ir iekļauts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.

2017. gadā dievnama tornī gandrīz 40 metru augstumā tika izbūvēts aptuveni 70 m2 liels skatu laukums. Tas ir pieejams katram interesantam un tajā vienlaikus var uzturēties 15 cilvēki.

Daugavpils Martiņa Lutera baznīca ir arhitekta Vilhelma Neimaņa rokraksta attīstības apliecinājums gotikas tēmas interpretācijas ietvaros. Šis arhitekta Vilhelma Neimaņa projektētais dievnams Daugavpilī līdz pat mūsdienām palicis pienācīgi nenovērtēts.

Avotu saraksts :

1. Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere. - Rīga : Neputns, 2006. – 26.-31. lpp. : il. - Kopsav. angļu, krievu val. ISBN 9984729907.

Pieejams: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307005118|article:DIVL295|issueType:B

2. Mašnovskis, Vitolds. Latvijas luterāņu baznīcas : vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra : enciklopēdija 4 sēj. / Vitolds Mašnovskis. - Rīga : DUE [SIA], 2005. – ISBN 9984198294. - 1.sēj.: A-G. – 266.-271. lpp.

3. Pilsēta. Laikmets. Vide : [rakstu krāj.] / sast. un iev. sarakst. Rūta Kaminska. - Rīga : Neputns, 2007. – 78.-94.lpp. : il. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei ; 6. sēj.). - Kopsav. angļu val. ISBN 9789984807119.

Pieejams: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0308006798|article:DIVL1251|issueType:B

4. Zilgalvis, Jānis. Neogotika Latvijas arhitektūrā / Jānis Zilgalvis ; Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. - Rīga : Zinātne, 2005. – 240.-261. lpp. : il. - (Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi). ISBN 9984698262.

Piejams :http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0309015889|article:DIVL1691|issueType:B

***

5. Bērzinš, Jānis. Par Daugavpils evaņģēliski luterisko baznīcu / Jānis Bērziņs // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - (1992, 18.jūn.), 2.lpp. : fotogr. - T.p. krievu val. laikr. "Латгалес лайкс".- (1992, 21.jūl.), 2.lpp. : fotogr.

6. Jonāne, Egita Terēze.  No dievnama torņa var apskatīt Baznīcu kalnu : [par skatu laukuma izveidošanu Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles tornī] / Egita Terēze Jonāne ; tekstā stāsta Mārtiņa Lutera katedrāles draudzes priekšnieks Andrejs Rudāns // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.66 (2017, 25.aug.), 4.lpp. : fotogr. - Tas pats krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.68 (2017, 1.sept.), 8.lpp. : fotogr.

7. Вессель, Людмила. Кирха отмечает юбилей / Людмила Вессель // Сейчас. - ISSN 1691-0044. - N 30 (1 авг. 2013), с.14 : фот.

8. Двинский, С. Под сводами лютеранского храма / С.Двинский // Динабург Сегодня. - ISSN 1407-9879. - Nr.76 (7 окт. 2003), с.9.

9. Капаре, Л. Подарок к юбилею / Л.Капаре // Динабург сегодня. - ISSN 1407-9879. - N 38 (20 мая 2004), с.2.

10. Кудирка, Андрей.  Пришло время восстановить часы на кирхе! : [о лютеранском кафедральном соборе Мартина Лютера в Даугавпилсе] / Андрей Кудирка ; в тексте рассказывает председатель Русского исторического клуба Александр Дмитриев // Наш город. - ISSN 1407-7752. - N 2 (14 янв. 2016), с.42 : фот.

11. Лиепа, Анита. Легко разрушить, трудно восстановить / Анита Лиепа // Латгалес Лайкс. - (10 авг. 1994), c.2.