Mācītāji

Vārds, uzvārds

Dzīves gadi

Kalpošanas laiks draudzē

Antons Urbšs

1879 - 1965

1911.g. novembris – 1920.g. maijs

Broņislavs Veržbickis

1873 - 1948(9)

1920.g. oktobris – 1925.g. 25.maijs

Alfons Pastors

1890 - 1968

1925.g. 25.maijs – 1934.g.

Boļeslavs Laurinovičs

1892 - 1971

1934.g. – 1935.g. 9.jūlijs

Alfons Vaivods

1892 - 1973

1935.g. 22.septembris – 1936.g. 28.jūlijs

Kazimirs Duļbinskis

1906 - 1991

1936.g. 31.jūlijs – 1938.g. 25.jūnijs

1942.g. 15.marts – 1946.g. 1.janvāris

Pēteris Rudzīts

1898 - 1968

1938.g. 27.jūlijs – 1940.g. 4.jūlijs

Alberts Ancāns

1907 - 1964

1940.g. 4.jūlijs – 1942.g. 19.februāris

Vladislavs Zundo

1891 - 1959

1946.g. 7.februāris – 1947.g. 31.jūlijs

Vladislavs Jankovskis

1903 - 1975

1947.g. 31.jūlijs – 1953.g. 5.februāris

Aloizs Vizulis

1913 - 1980

1953.g. 4.marts – 1953.g. 25.augusts

1956.g. 26.aprīlis – 1958.g. 11.septembris

Kazimirs Sosnovskis

1918 - 1995

1953.g. 25.augusts – 1956.g. 26.aprīlis

Pāvils Stričko

1884 - 1977

1958.g. 16.septembris – 1977.g. 3.februāris

Jānis Butkevičs

1929 - 1982

1977.g. 21.aprīlis – 1982.g. 4.maijs

Jānis Bulis

1950 -

1982.g. 13.maijs – 1984.g. 11.jūlijs

Arnolds Olehno

1937 -

1984.g. 11.jūlijs – 1985.g. 21.oktobris

Jāzeps Aglonietis

1942 -

1985.g. 21.oktobris – 1987.g. 21.decembris

Juris Mukāns

1938 -2019

1987.g. 22.decembris - 2019.g. 3.aprīlis

Bernards Vagalis

1987

2019.g. oktobris