Vēsture

Daugavpils pirmā (Jaunbūves) vecticībnieku draudze ir viena no lielākajām ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā.

Pirmais vecticībnieku apdzīvotais punkts izveidojās Liginiškos 1660. gadā. Dažādos rakstos par vecticībniekiem tiek pieminēta "Degutas hronika", kurā teikts, ka 1660. gadā "vecās ticības ļaudis Kurzemes hercogistē, tuvu Dinaburgas pilsētai, Liginišku ciemā iesāka dzīvot un .. tad tie uzcēla pirmo vecās ticības baznīcu kopējām lūgšanām Kungam Dievam, Vissvētākai Dievmātei un visiem svētiem". Mūsdienās šī apdzīvotā vieta nav zināma. Nav iespējams norādīt uz tās atrašanās vietu.

Vecticības vēsture ir nesaraujami saistīta ar baznīcām. Veidojās ciems un tika būvēta baznīca, kurā gadsimtu laikā izveidojās tradīcijas, iekšējā kārtība, veidoti pieraksti, kas norādīja uz to vai citu notikumu.

Kad 1905. gadā izdeva cara dekrētu par iecietību ticības lietās, Daugavpilī tika izveidota Daugavpils (Dvinskas) vecticībnieku brālība, ko piereģistrēja 1907. gada 6. augustā. Brālībai izdevās no pilsētas valdes iegūt lielu zemes gabalu lūgšanu nama celšanai, kur arī 1908. gadā tika likti dievnama pamati. Pirmajā posmā darbi norisinājās diezgan raiti, kaut reizēm tos kavēja domstarpības.


Lūgšanu nama celtniecība. 1928. g.Foto no grāmatas “ Староверие Латгалии в фотографиях”

Sākoties Pirmajam pasaules karam, būvniecība apstājās pavisam; baznīca palikusi bez jumta, stipri cieta. Trūcīgo materiālo apstākļu dēļ pilsētas vecticībnieki dievnama celšanu nespēja turpināt arī tūlīt pēc kara, un darbi (pateicoties valsts atbalstam) varēja atsākties tikai 1926. gadā. Pēdējā celtniecības posmā inženieris un būvniecības vadītājs bija Ž. Komisārs. 1928. gada 22. septembrī dievnams tika iesvētīts par godu Dievmātes dzimšanai un svētajam Nikolajam.


Krusta uzstādīšana. 1928. g. Foto no grāmatas “ Староверие Латгалии в фотографиях”

Otrā pasaules kara laikā vācu karaspēka apšaudē lūgšanu nams nodega, saglabājās tikai mūra sienas, bet pēc kara to atjaunoja pašreizējā izskatā. Dievnamam tika saziedotas daudzas ikonas, galvenokārt ziedotāji bija Maskavas vecticībnieki. Īpaši nozīmīgs ir vecticībnieku augstu vērtētā Viļņas ikonu meistara Ivana Mihailova veikums: viņš gleznojis ikonostasa deisisa un svētku rindu ikonas, kā arī dievnama ikonas – “Dievmātes dzimšana” un “Sv. Nikolajs”. Katru vasaru no draudzes kopējiem līdzekļiem noteikta naudas summa tika veltīta dievnama atjaunošanai un remontdarbiem.


XX gs. 30-tie gadi. Foto no DNMM krājuma

1983. gadā (par godu 75. gadadienai) lūgšanu namu gan izremontēja, gan tajā izveidoja jaunu, sešu rindu ikonostasu.


Lūgšanu nama ārskats.
©LCB

1993. gadā blakus dievnamam tika uzcelta kapela, kas galvenokārt kalpo mirušo apstāvēšanas rituālam.   


Kapela.
©LCB

2000. gadā Daugavpils 1. vecticībnieku kopienas lūgšanu nama paspārnē tika atvēra Sv. Tatianas vārdā nosaukta svētdienas skola, kuru apmeklē galvenokārt jaunieši un jaunietes no 8 līdz 26 gadu vecumam. Mērķis – iemācīt bērniem ne tikai lasīt un rakstīt  baznīcslāvu valodā, bet arī atšķirt labo no ļaunā.

2003. gadā pēc tēva Aleksija Žilko ierosmes tika laists klajā DV disks. Diskā tika atskaņotas ne tikai 14 garīgie panti, bet arī ierakstīta I. Zavoloko balss.

2008. gadā 21. septembrī Dievmātes piedzimšanas svētkos kultūras piemineklim - Daugavpils 1. vecticībnieku kopienas lūgšanu namam palika 100 gadi. Lūgšanu nams ir otrais pēc lieluma pēc Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes lūgšanu nama.

Šajā gadā  27. septembrī, pateicoties kopienas locekļu, sponsoru un citu cilvēku palīdzību, notika dievnama lielā kupola atklāšana


Lūgšanu nama kupoli. ©LCB

2013. gadā tika prezentēts pirmais ХХ-ХХI gs. Latvijas dzejnieku – vecticībnieku dzejoļu krājums „Триста лет нас зовут староверами…”.

Dažādos gados lūgšanu nama ēkā bija izvietotas: baznīca, vecticībnieku svētdienas skola, Daugavpils vecticībnieku draudze utt. Pēc Otrā pasaules kara tajā atradās 7-gadīgā skola.  

Avotu saraksts

1. Daugavpils Universitāte. DaugavpilsUniversitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : [krājums] / atbild. par izd. (sast.) Dmitrijs Oļehnovičs ; DU. DU Zinātnes daļa. DU Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule [Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds], 2010. – 1.d. - 182.-186. lpp. - Teksts latv., angļu, krievu, vācu val. ISBN9789984144801.

2. Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere. - Rīga : Neputns, 2006. – 32.-35. lpp. : il. - Kopsav. angļu, krievu val. ISBN 9984729907.

Pieejams:http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307005118|article:DIVL205|page:33|issueType:B

3. Mākslas vēsture un teorija= Art History and Theory / galv. red.: Elita Grosmane. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2010. – 9.-18. lpp. : il. - Kopsav. angļu val. ISSN1691-0869. 

4. Жилко, Алексий. 90 лет Храму Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы в городе Даугавпилсе / Алексий Жилко. - Даугавпилс : [Б.и.], 1999. - 71 c. : ил. 

5. Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710-2010) / под общей ред. А. В. Гапоненко; Институт европейских исследований. - Рига : Институт европейских исследований, 2010. – С.558-560. ISBN 9789934811326.

6. Староверие Латгалии в фотографиях/ авт.-сост. Владимир Никонов. - Резекне : Резекненская кладбищенская старообрядческая община, [2010]. - 383 с. : ил., портр., факс. - Введение парал. рус., англ., латыш. ISBN 9789984398938.

7. Староверскиехрамы и общины Даугавпилсского края / сост. Илларион Иванов ; фотогр. Владимир Никонов ; худож. Дайна Салминя. - Даугавпилс : ЦС ДПЦЛ, 2010. - 60 с. : цв. ил., карта. - 350 лет первому Древнеправославному храму в Латвии. ISBN 9789984490960.

8. Триста лет нас зовут староверами... : сборник стихов поэтов-староверов Латвии XX - XXI вв. / составители: Пётр Антропов, Илларион Иванов ; редактор: Пётр Иванович Антропов ; руковолитель проекта: Илларион Иванович Иванов ; художник: Виктория Матисоне ; перевод на латышсский язык: Арта Яне. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2012. - 227, [1] c. ISBN 9789934821639.

***

9. Самохвалов, Владимир. Староверы издают компакт-диск духовных стихов / Владимир Самохвалов // Динабург Сегодня. - ISSN 1407-9879. - Nr.41 (3 июня 2003), с.4.

10. Семенова, Елена. С юбилеем, любимый храм! / Елена Семенова // Наша газета. - ISSN 1407-7752. - N 39 (25 сент. 2008), с.14, 39 : фот.

11. Чайкина, Жанна. К староверам вернулась собственность / Жанна Чайкина // Сейчас. - ISSN 1691-0044. - N 3 (24 янв. 2013), с.9 : фот.