Interjers

Draudzes telpas ieejas pusē izbūvēts balkons, kas balstās uz masīviem, ar arkām savienotiem stabiem. Interesants ir draudzes telpas griestu risinājums: virzienā no centra veidota šķautņota zvaigžņveida forma, kas ar lauztajām plaknēm atdzīvina citādi lakoniskās iekštelpas. Gan griestu centrālajā daļā, gan uz sienām ap logiem, tāpat uz balstiem un aiz ikonostasa ir dekoratīvi gleznojumi. Nozīmīgākā iekārtas daļa ir ikonas.

Dievnamā atrodas viena no Latvijā bagātākajām ikonu kolekcijām, kuras veidošanā stingri ievēroti senkrievu ikonu glezniecības kanoni. Galvenais interjera elements – ikonostass sastāv no sešām ikonu rindām, radot vienota kopuma un saskaņotības iespaidu. Ikonas tapušas pārsvarā 19. un 20. gadsimtā, bet ir arī daži 17. un 18. gadsimta meistaru darbi. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļautas četras ikonas, kas gleznotas laikposmā no 16. gadsimta līdz 19. gadsimta pirmajai pusei.

Daugavpils1. vecticībnieku kopienas lūgšanu nama īpašumā ir vairāk nekā 30 grāmatu – baznīcas liturģijā izmantojami grāmatu sējumi un iespieddarbi ar gravīrām, kas tapuši no 1575. gada līdz 1909. gadam. To vidū ir Maskavas, Preobraženskas, Počajevas, Supraļskas un Klincovas iespiesti darbi. Vienai no 1643. gadā izdotai grāmatai iesējumu ir izgatavojis N. Buzovs.

Avotu saraksts

1. Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere. - Rīga : Neputns, 2006. – 32.-35. lpp. : il. - Kopsav. angļu, krievu val. ISBN 9984729907.

Pieejams:http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307005118|article:DIVL205|page:33|issueType:B

2. Жилко, Алексий. 90 лет Храму Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы в городе Даугавпилсе / Алексий Жилко. - Даугавпилс : [Б.и.], 1999. - 71 c. : ил. 

3. Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710-2010) / под общей ред. А. В. Гапоненко; Институт европейских исследований. - Рига : Институт европейских исследований, 2010. – С.558-560. – Библиогр. в конце статей. ISBN 9789934811326.