Папки по краеведению - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti rss   l Latviski l По-русски
 
 
Папки по краеведению
Динабургская крепость
Газеты (1928-1940)
Известные люди Даугавпилса
Поющая Латгалия
Даугавпилсская Церковная горка
Виртуальная выставка "Rakstniece Anita Liepa"
Виртуальная выставка "Латгальской Центральной библиотеке - 80"Ближайшие события
2019-07-02
02.07.-31.07. LCB Nozaru literatūras sektorā ceļojošā izstāde “Latviešu Dziesmu svētki ārpus Latvijas”
2019-07-05
plkst. 16.00 LCB Periodikas sektorā Aurikas un Annemarijas Jelinsku radošo darbu kopizstādes “Atbalss” atklāšana


Вопрос читателям
Какую библиотечную УСЛУГУ вы используете ЧАЩЕ всего?

    LCB » Краеведение » Папки по краеведению

Novadpētniecības mapēs ir apkopota informācija par Daugavpili, tās ievērojamākajiem vēsturiskajiem objektiem, ielām, iestādēm un cilvēkiem.

LCB un filiālēs ir pieejamas šādas novadpētniecības mapes:


Vēsture, pašvaldība, izglītība, sports, medicīna, iestādes, organizācijas

Daugavpils baznīcas (3 mapes)

Daugavpils cietoksnis šodien

Dinaburgas cietokšņa vēsture

Daugavpils ielas 

Daugavpils arhitektūra

Daugavpils slimnīcas

Veselības aprūpe Daugavpilī

Daugavpils medicīnas darbinieki

Daugavpils reģionālā slimnīca

Daugavpils mikrorajoni

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Daugavpils parki un skvēri

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas mēri (3 mapes)

Daugavpils sadraudzības pilsētas

Daugavpils vēsture (2 mapes)

Daugavpils Vienības nams

Dzejas dienas Daugavpilī un Daugavpils novadā (rajonā)

Latgales zoodārzs

Latviešu tautas teikas par Daugavpili

Muižnieku dzimtas Latgalē

Daugavpils izglītības iestādes

Drošības un glābšanas dienesti Daugavpilī

Saeimas deputāti no Daugavpils

Sabiedriskās organizācijas un biedrības Daugavpilī

Sociālie dienesti Daugavpilī

Sports Daugavpilī

Daugavpils sportisti

Aglonas bazilika

Latgale


Māksla

Daugavpils pieminekļi, skulptūras, piemiņas plāksnes, kapi

Daugavpils fotomāksla

Daugavpils glezniecība

Daugavpils lietišķā māksla

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Daugavpils mūzikas konkursi un festivāli

Daugavpils kori un kordiriģenti

Daugavpils muzikālā dzīve. Orķestri, vokālie ansambļi un mūzikas grupas

Daugavpils mūzikas darbinieki. Dziedātāji

Daugavpils teātra darbinieki

Daugavpils teātra izrādes

Daugavpils teātra vēsture

Daugavpils tēlniecība

Daugavpils un kino

Dejas māksla Daugavpilī


Saimnieciskā dzīve

Daugavpils bankas

Būvniecība Daugavpilī

Dabas aizsardzība Daugavpilī

Daugavpils uzņēmums "DauER"

Daugavpils asfaltbetona rūpnīca

Daugavpils lidosta

Daugavpils sintētiskās šķiedras rūpnīca

Daugavpils skrošu rūpnīca

Ditton pievadķēžu rūpnīca

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums 

Daugavpils siltumtīkli

Enerģētika Daugavpilī

Daugavpils finanses

Daugavpils labiekārtošana

Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca

Daugavpils uzņēmums SIA "Magistr"

Nekustamais īpašums Daugavpilī

Nodarbinātība, bezdarbs, demogrāfija Daugavpilī

Pārtikas rūpniecība Daugavpilī

Tirdzniecība Daugavpilī

Daugavpils transports un sakari

Daugavpils satiksme

Tūrisms Daugavpilī

Uzņēmējdarbība un rūpniecība Daugavpilī

Uzņēmumi Daugavpilī

Ūdenssaimniecība Daugavpilī

Uzņēmums SIA "Zieglera mašīnbūve"

Ziemeļu industriālā zona un degradētās teritorijas Daugavpilī


Personālijas

Daugavpils dzejnieki

Daugavpils literāti (2 mapes)

Daugavpils novadnieki

Komponists Alfrēds Feils. Arhitekts Vilhelms Neimanis

Sportiste Anastasija Grigorjeva

Rakstniece Anita Liepa

Teātra aktieris Solomons Mihoelss

Rakstnieks, dzejnieks Jānis Rainis

Dzejniece Anna Rancāne

Gleznotājs Marks Rotko

Komponists Oskars Stroks

Vēsturnieks, rakstnieks Josifs Šteimans

 

Папки по краеведению

Тематические папки по краеведению доступны в Читальном зале ЛЦБ. В папках собрана и обобщена информация о Даугавпилсе,  самых значительных исторических объектах, улицах, учреждениях и людях нашего города:

Общие материалы (искусство, история, учреждения, объекты, события)

История города Даугавпилса (2 папки)

Отчеты Даугавпилсского самоуправления

Архитектура, памятники, скульптуры, памятные доски, кладбища Даугавпилса
Храмы Даугавпилса (3 папки)
Здания и учреждения Даугавпилса
Даугавпилсская крепость сегодня

История Динабургской крепости

Больницы Даугавпилса

Здравоохранение Даугавпилса

Медицинские работники Даугавпилса

Даугавпилсская Региональная больница

Улицы Даугавпилса

Учебные заведения Даугавпилса (4 папки)

Искусство Даугавпилса

Искусство танца в Даугавпилсе

Микрорайоны Даугавпилса

Музыкальная жизнь Даугавпилса. Оркестры, вокальные ансамбли и музыкальные группы

Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей

Парки и скверы Даугавпилса

Даугавпилсская городская дума

Мэры города Даугавпилса

Города-побратимы Даугавпилса

Общественные организации Даугавпилса

Даугавпилсский театр

Деятели Даугавпилсского театра

Постановки Даугавпилсского театра

История Даугавпилсского театра

Музыкальные работники Даугавпилса. Певцы.

Страницы истории Даугавпилса

Скульптуры Даугавпилса

Даугавпилс и кино

Дом Единства Даугавпилса

Дни поэзии в Даугавпилсе и в Даугавпилсском районе

Разные материалы о Даугавпилсе и Даугавпилсском крае

Латгальский зоосад

Латышские народные предания о Даугавпилсе

Родовые поместья Латгалии

Депутаты Сейма от Даугавпилса
Спорт в Даугавпилсе

Персоналии

Краеведы Даугавпилса

Поэты Даугавпилса

Литераторы  Даугавпилса (2 папки)

Персоналии Даугавпилса
Композитор Алфред Фейлс. Архитектор Вильгельм Нейман

Писательница Анита Лиепа

Актер и режиссер Соломон Михоэлс

Писатель и поэт Янис Райнис

Поэтесса Анна Ранцане

Художник Марк Ротко

Композитор Оскар Строк

Историк и писатель Иосиф Штейман

Спортсменка Анастасия Григорьева

Народное хозяйство

Строительство Даугавпилса

Промышленность Даугавпилса

Охрана природы Даугавпилса

Даугавпилсское предприятие SIA "DauER"

Даугавпилсский асфальтобетонный завод

Завод синтетического волокна Даугавпилса

Даугавпилсский дроболитейный завод

Завод приводных цепей Ditton

Управление жилыми домами Даугавпилса

Тепловые сети Даугавпилса

Энергетика Даугавпилса

Финансы Даугавпилса

Северная Индустриальная зона и деградированные территории Даугавпилса

Благоустройство Даугавпилса

Даугавпилсский аэропорт

Даугавпилсский Локомотиворемонтный завод (ЛРЗ)

Даугавпилсское предприятие SIA "Magistr"

Недвижимость Даугавпилса

Занятость, безработица, демография в Даугавпилсе

Пищевая промышленность Даугавпилса

Социальные службы, услуги

Торговля в Даугавпилсе

Транспорт и связь Даугавпилса

Транспортное сообщение Даугавпилса

Туризм в Даугавпилсе

Предпринимательская деятельность и промышленность Даугавпилса

Предприятия Даугавпилса

Водоснабжение Даугавпилса

Предприятие SIA "Zieglera mašīnbūve"

Банки Даугавпилса

Аглонская базилика
Латгалия

 

 
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019