„Bezvadu zemene” jeb Wi-Fi lietotāju sacensības publiskajās bibliotēkās - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Vēsturnieki, novadpētnieki

HENRIHS SOMS

Vēsturnieks, izglītības darbinieks
1958-

Dzimis 1958.gada 10.martā Preiļu rajona Kalupes pagasta Saleniekos zemnieku Antona un Janīnas Somu ģimenē. 1976.gadā beidzis Vārkavas vidusskolu. 1976.gadā uzsācis studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā, kuru beidzot 1981.gadā ieguvis specialitāti – vēsturnieks un padomju tiesību pasniedzējs. Laikā no 1985. līdz 1988.gadam mācījies LVU Vēstures un filozofijas fakultātes aspirantūrā. 1993.gadā ieguvis vēstures zinātņu doktora grādu par disertāciju „Rietumeiropas strādnieku kustības pieredzes izplatība Latvijā 20.gs. sākumā: periodiskā prese un publicistika (1900-1914)”.
Kopš 1981.gada H.Soms strādā Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (tagad universitātē) par pasniedzēju, docentu, asociēto profesoru, lasa Latgales vēstures kursu. 1993.-1996.gados – DPU Senāta priekšsēdētājs, 1993.-2001. – Humanitārās fakultātes prodekāns, 2002.-2008.gadā – Vēstures katedras vadītājs.
Īpaša H.Soma aizraušanās ir Latgales vēstures izpēte. Sākoties Atmodai 1991.gadā kopā ar domubiedriem, viņš piedalās Latgales Pētniecības institūta dibināšanā Daugavpilī. 2006.gadā H.Soms tika apstiprināts Latgales Pētniecības institūta direktora amatā. 1993.gadā institūta paspārnē pēc H.Soma iniciatīvas tika izveidots informācijas centrs „Latgales dati”, kur tiek apkopota informācija un veidota datu bāze par Latgales vēstures faktiem un Latgales sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem. Datu bāzes pamatā ir H.Soma savāktā kartotēka papīra formātā, kas veidota, padziļināti studējot Latgales vēstures avotus (laikrakstus, arhīva materiālus) un publikācijas.
Nozīmīgākās Henriha Soma publikācijas : „Latgales vēstures mācību programma, pamatfakti, avoti un literatūra ” (1992); zinātnisko rakstu krājuma “Acta Latgalica” 10.-13.sējums (autors un redaktors); Daugavpils Universitātes ikgadējo zinātnisko konferenču rakstu krājumi (sastādītājs un redaktors); Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautisko zinātnisko lasījumu materiālu krājumu  17.-19.sējums (redaktors); „No pedagoģiskās skolas līdz universitātei : skolotāju sagatavošana Daugavpilī (1921 - 1996)” (redaktors); biogrāfiskais rādītājs „Daugavpils Pedagoģiskā universitāte: pētniecība un zinātne 80 gados” (2001) ; krājums „Kalupes "sibīriešu" stāsti : vēstures liecības par deportētajiem kalupiešiem” (2008); „Daugavpils cietoksnis” (2010).
Henrihs Soms 1996.gadā saņēmis DU Atzinības rakstu un V.Seiles konkursa veicināšanas prēmiju (1997). Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Polijas savstarpējo sakaru attīstībā Polijas valdība piešķīra viņam Polijas valsts apbalvojumu - Nopelnu ordeni. 2015.gadā par nopelniem Latvijas valsts labā K.Somam piešķirts IV šķiras Atzinības krusts.
 


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvo un strādā Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte: pētniecība un zinātne 80 gados : bigrāfisks rādītājs, 1921-2001 / sast.: Henrihs Soms, Vilma Šaudiņa ; Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. - Daugavpils : Saule, 2001. - 115 lpp. : il.  ISBN 9984-14-157-8
  2. Latgales kultūras darbinieki : [biogrāfiska vārdnīca] / sast.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka.2. grām. - Rīga : Jumava, 2008. - 448 lpp. : il.  ISBN 9789984384672

Elektroniskie resursi:

Henriha Soma darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Henriha Soma darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2024 Piekļūstamība