Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Sportisti

Henriks Silovs / ГЕНРИХ СИЛОВ

Sportists, sporta treneris, pasniedzējs
1936-

Dzimis 1936. gada 7. septembrī Krāslavas rajonā Veiguļu ciemā. Henrihs Silovs mācījās 2. vidusskolā Krāslavā. Sporta skolotājs Pēteris Maslovs iesaistīja puiku sportā. Skolā H. Silovs aktīvi piedalījās sporta sacensībās. 1959. gadā beidzis Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtu un ieguvis fiziskās audzināšanas skolotāja kvalifikāciju. Stažējās slavenajā Ļeņingradas (Sanktpēterburga) Lesgafta institūtā. Vienlaikus turpināja sporta karjeru. 1959. gadā Henrijhs Silovs sacensībās pārvar 2 m atzīmi. Viņš ir pirmais sportists Latgalē, kas sasniedza šo augstumu. Pēc institūta beigšanas strādāja par skolotāju Daugavpils 2. vidusskolā. No 1961.gada sāka strādāt Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI). Trīsdesmit astoņus gadus H. Silovs nostrādāja Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, 32 gadus bija Sporta katedras vadītājs. Izaudzinājis daudzus vieglatlētus, kuri kļuvuši par Latvijas čempioniem un ieguvuši godalgotas vietas. Henrihs Silovs arī tagad aktīvi darbojas vieglatlētikas jomā.
2005. gadā Henrihs Silovs saņēma apbalvojumu “Goda daugavpilietis”.


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvo Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte: pētniecība un zinātne 80 gados : bigrāfisks rādītājs, 1921-2001 / sast.: Henrihs Soms, Vilma Šaudiņa ; Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. - Daugavpils : Saule, 2001. – 90. lpp. : il.  ISBN 9984-14-157-8

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Henrika Silova darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019