LCB lasītāji- seniori apgūst pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Sabiedriskie un politiskie darbinieki

JĀNIS VOLONTS

Daugavpils pilsētas galva
1882-1943

Dzimis 1882. gada 8. aprīlī Preiļu pagasta Cišos zemnieka ģimenē. Beidzis Ludzas apriņķa skolu, studējis Pēterburgas Pobedinska augstākajos komerczinību kursos, kļuvis par pirmo latgalieti ar augstāko komerczinātņu izglītību. Strādājis Pēterburgā Maļceva tirdzniecības un rūpniecības sabiedrības trauku fabrikā par pārvaldes kancelejas darbinieku, darbveža palīgu, darbvedi, administratīvās un finanšu nodaļas vadītāju. Aktīvi darbojies Pēterburgā dzīvojošo latviešu kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Pirmā pasaules kara laikā kopā ar Kazimiru Skrindu un Franci Kempu nodibinājis Latgaliešu palīdzības biedrību karā cietušajiem, ilgus gadus bijis tās sekretārs.

1922. gadā atgriezies Latvijā, tai pašā gadā ievēlēts par Daugavpils pilsētas valdes locekli, bet 1923. gadā – par pilsētas galvu. Gluži kā Pāvels Dubrovins, arī J.Volonts Daugavpili vadījis četrpadsmit gadus, atkārtoti pārvēlēts vēl 1925., 1928. un 1931. gada vēlēšanās, līdz pat iecelšanai par Tautas labklājības ministru 1937. gadā. Jānis Volonts bija pirmais latgalietis, kas kļuvis par Daugavpils pilsētas vadītāju. Viņa vadības laikā Daugavpilī tika uzbūvēts Vienības nams, Vienības tilts, Zemes bankas un pasta ēkas, ierīkoti jauni parki un skvēri u.c., tika nostiprināts pilsētas finansiālais stāvoklis.

1924.gada 11. jūnijā Daugavpils latviešu biedrības padome lemj par zemes gabalu Vadoņa (tagad – Ģimnāzijas iela) un Lāčplēša ielas stūrī, kurā varētu būvēt jauno namu. Tomēr šī vieta atzīta par pārāk mazu, tāpēc nolemts prasīt atļauju pilsētas valdei izmantot pilsētas tirgus laukumu. Daugavpils pilsētas valde šo lūgumu atbalsta un nodod Daugavpils latviešu biedrībai zemes gabalu tirgus laukumā, iepretim A.Ņevska katedrālei, laukumu vienlaicīgi pārdēvējot par Vienības laukumu.

Kad 1937. gada 19. decembrī Vienības nams tika svinīgi atklāts un iesvētīts, iesvētīšanas ceremonijā piedalījās arī J.Volonts, taču ne vairs kā Daugavpils pilsētas galva, bet kā Tautas labklājības ministrs.

Par neatlaidību, enerģisku darbu, pienākumu apzinīgu pildīšanu, augstu vērtējot darbu valsts un sabiedrības labā Jānis Volonts apbalvots ar I šķiras Atzinības krustu, II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, Aizsargu Nopelnu krustu, Polonia Restituta ordeni u.c. goda zīmēm.

Pēc padomju okupācijas 1940. gadā atbrīvots no amata un 1941. gada 14. jūnijā deportēts uz Sibīriju.

Miris ieslodzījumā Kirovas apgabalā Vjatlagā 1943. gada 16. martā. Kapa vieta nav zināma.


Saistība ar Daugavpili:

Daugavpils pilsētas galva (1923-1937).


Izmantotie avoti:
  1. Iezīmēti Daugavpilī : ievērojamākās personības Daugavpils vēsturē / teksts: Anna Rancāne ; teksta red.: Sandra Meškova ; tulk.: Tatjana Dubrovska ; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils : [B.i.], 2010. – 52.-54. lpp. : il. Uz vāka uzrād. teksta aut. (Anna Rancāne). - Avoti: 95.lpp.

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Jāņa Volonta darbību LCB e-katalogā

J.Volonta biogrāfija
 @ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība