LCB lasītāji- seniori apgūst pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Sabiedriskie un politiskie darbinieki

ĢERTRŪDE Rasnače (KUDIŅA)

Arhitekte, projektu vadītāja
1951-

Dzimusi 1951. gada 18. novembrī  Rožkalnu pagasta Lazdānos, Vārkavas novadā. Mācījusies Kalupes 8-gadīgajā skolā un Daugavpils 1.vidusskolā. 1975. gadā absolvējusi Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras-celtniecības fakultāti, iegūstot arhitekta kvalifikāciju. No 1975. gada strādāja Daugavpils pilsētas Arhitektūras nodaļā,  no 1984. līdz 2005. gadam - par šīs nodaļas vadītāju - pilsētas galveno arhitekti. Latvijas Arhitektu Savienības biedre kopš 1981. gada.

Līdz 2011. gadam nodarbojās ar projektēšanu. Piedalījusies Daugavpils pilsētas Teritorijas plānojuma un vairāku citu detālplānojumu izstrādē, publicējusi rakstus par pilsētas arhitektūru laikrakstos un profesionālajos žurnālos. Pēc Ģ.Rasnačes izstrādātajiem projektiem uzbūvētas daudzas privātmājas, iekārtoti sabiedrisko ēku interjeri, izveidots Stacijas-Kandavas ielu skvērs u.c. Kalupes pagasta centrā, krustcelēs, pēc viņas projekta izveidota piemiņas vieta 20.gs. terora upuriem - simboliski ietverta triju akmeņu kompozīcija. Arhitektes pēdējo gadu nozīmīgākie projekti ir Baltaču kapsētas kapliča (2017) un būvniecības stadijā esošais Latgales sētas labiekārtojums Naujenes pagasta Slutišķu sādžā.

Astoņdesmito gadu beigās, Atmodas laikā, Ģ.Rasnače bija Latgaļu saimes vadītāja. Kopjot Latgales kultūras darbinieku piemiņu, viņa uzrakstījusi un izdevusi vairākas kultūrvēsturiskas brošūras (V.Seile, brāļi Skrindas, “Pilsētas ceļvedis”, atmiņu grāmata par Daugavpils skolotāju institūtu u.c), kā arī atjaunojusi un bijusi redaktore informatīvajam biļetenam ”Daugavas vēstnesis”.

Ģertrūde Rasnače pētījusi Daugavpils novada arhitektūru un kultūrvēsturi, apkopojot jaunatklāto informāciju dažādos izdevumos un veidojot tematiskas izstādes. 2018. gadā uzrakstījusi un izdevusi grāmatu ,,Aiz upes Aizupieši”, kas ir autobiogrāfisks bērnības atmiņu traktējums un ietver reālu Aizupiešu ciema iedzīvotāju likteņstāstus.

2022. gadā G. Rasnače saņēma Konkursa–foruma "Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021" balvu par mūža ieguldījumu.

 


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvo un strādā Daugavpilī.

Daugavpils galvenā arhitekte (1984-2005).


Izmantotie avoti:

Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. Andris Vilsons ; sēj. aut.: Vaidelotis Apsītis, Laila Baumane (Alsiņa) ... [ u.c.]. 2.sēj. - Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1996. – 54. lpp. - (Latvija un latvieši).  ISBN 5-89960-057-8

Daugavpilietes gūst panākumus konkursā “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021” (13.07.2022) // Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapa www.daugavpils.lv (skatīts 13.07.2023)


Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Ģertrūdes Rasnačes (Kudiņas) darbību LCB e-katalogā

 @ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība