LCB lasītāji- seniori apgūst pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Sabiedriskie un politiskie darbinieki

GENOVEFA BARKOVSKA

Vēsturniece, Latgales novadpētniece
1935-2021

Dzimusi 1935.gada 7.augustā Ilūkstē. Beigusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu (tagad Daugavpils Universitāte) Filoloģijas fakultāti (1959). G.Barkovska ir DPI Vēstures katedras pasniedzēja (1969.-1997.g.); Vēstures katedras vadītāja (1982.-1992.g.); Latgales Pētniecības institūta zinātniskā sekretāre (1997.-). G.Barkovska aizstāvējusi doktora disertāciju par tēmu „Daugavpils sociāli ekonomiskā attīstība 1944.-1975.g.”. Viņa publicējusi vairākus zinātniskos un metodiskos darbus Latvijā un ārvalstīs.
Nozīmīgākās publikācijas: Latgales pētniecības institūts – Daugavpilī (1992); Latgales Pētniecības institūta veidošanās dzimtenē (1993); Vienoti Latvijai (1997); Novadpētniecības mācīšanas metodika skolā un augstskolā (1998).

G.Barkovska bija DPU Arodbiedrības padomes locekle; Latgales Apgabaltiesas tiesas piesēdētāja; LPI izdevniecības redkolēģijas locekle; Daugavpils Sociālās palīdzības komisijas locekle; Daugavpils Latviešu biedrības Valdes locekle un priekšsēdētāja..

Politiskā un sabiedriskā darbība: kandidējusi Daugavpils pilsētas domes vēlēšanās no LZS saraksta (1994); kandidējusi Daugavpils domes vēlēšanās no partijas „Latgales Gaisma” saraksta (2005).

2015. gadā G.Barkovskai piešķirts apbalvojums "Goda Daugavpilietis".

Genovefa Barkovska mirusi 2021. gada 2. jūlijā Daugavpilī.


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvoja un strādāja Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte: pētniecība un zinātne 80 gados : biogrāfisks rādītājs, 1921-2001 / sast.: Henrihs Soms, Vilma Šaudiņa ; Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. - Daugavpils : Saule, 2001. – 12. lpp. : il.  ISBN 9984-14-157-8
  2. Baranovska Inese.   Dzīves virzītājspēks - ilūkstietes spīts un nemiera gars : [par Latgales Pētniecības institūta zinātnisko sekretāri, vēstures doktori Genovefu Barkovsku (Daugavpils)] / Inese Baranovska ; tekstā stāsta G.Barkovska // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.60 (2010, 6.aug.), 8.lpp. : ģīm.

Elektroniskie resursi:

Genovefas Barkovskas darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Genovefas Barkovskas darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība