BIBLIOTĒKU NEDĒĻA – 2010 DAUGAVPILĪ - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Pedagogi

Šeftelis Mihelovičs / ШЕФТЕЛЬ МИХЕЛОВИЧ

Matemātiķis, pasniedzējs
1909-1995

Dzimis 1909.gada 26.aprīlī Jelgavā ebreju sīktirgotāja ģimenē. No astoņiem bērniem Šeftelis ģimenē bija jaunākais. Tēva pāragrās nāves un ģimenes materiālo apstākļu dēļ Šeftelis jau no 14 gadu vecuma bija spiests pasniegt privātstundas matemātikā un turpināja to darīt līdz pat augstskolas absolvēšanai. Pēc Jelgavas vācu ģimnāzijas beigšanas 1927.gadā viņš iestājās Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes matemātikas nodaļā, kuru 1932.gadā beidza ar izcilību. 1935.gadā viņš ieguva matemātikas zinātņu kandidāta grādu. No 1935. līdz 1941.gadam Š.Mihelovičs strādāja par matemātikas skolotāju Rīgas ebreju ģimnāzijā, kur viņš ne tikai pasniedza matemātiku, bet arī centās ieinteresēt skolniekus par šo zinātnes nozari. Skolēnu matemātikas pulciņi kļuva par neatņemamu viņa pedagoģiskā darba sastāvdaļu.
Š.Mihelovičs piedalījās Otrajā pasaules karā un kaujā pie Narofominskas tika smagi ievainots.
No 1946. līdz 1949.gadam viņš bija matemātikas skolotājs Rīgas Kooperatīvajā tehnikumā, pēc tam (1949-1955) vecākais pasniedzējs Cēsu Skolotāju institūtā, kur no 1952. līdz 1955.gadam vadīja Fizikas un matemātikas katedru.
Kopš 1955.gada Š.Mihelovičs strādāja Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (tagad Daugavpils Universitāte): no 1971.gada par docentu, bet no 1994.gada – par profesoru. No 1971. līdz 1982.gadam Š.Mihelovičs vadīja DPI Matemātiskās analīzes katedru, bet no 1982.gada bija Algebras un ģeometrijas katedras docents un lasīja lekcijas skaitļu teorijā un ģeometrijā. Š.Mihelovičs bija izcils pedagogs, kurš spēja radīt interesi par matemātiku saviem studentiem. Bijušie Š.Miheloviča studenti māca matemātiku daudzās Latvijas skolās, bet Latgalē – gandrīz katrā skolā.
1969.gadā Maskavā Š.Mihelovičs aizstāvēja pedagoģijas zinātņu kandidāta disertāciju „Skaitļu teorētiskie jautājumi skolas matemātikas kursā”, iegūdams pedagoģijas zinātņu kandidāta grādu. 1992.gadā nostrificēts par LR pedagoģijas zinātņu doktoru, bet 1993.gadā par habilitācijas darbu „Par dažu pedagoģisku koncepciju realizāciju mācību līdzekļu ciklā (skaitļu teorija, algebra un ģeometrija)” ieguva habilitētā doktora zinātnisko grādu pedagoģijā.
Š.Mihelovičs ir vairāk nekā 100 zinātnisku darbu autors. Nozīmīgākās publikācijas : „Теория чисел” (1962), „Из истории теории чисел” (1970), „Dalāmība un pirmskaitļi. Kongruences. Metodiski materiāli matemātikas fakultatīvajam kursam vidusskolā” (1984), „Grupas (teorijas elementi)” (1979), „Gredzeni” (1981), „Skaitļu sistēmas” (1989), „Lekcijas polinomu algebrā” (1990), „Ģeometrijas pamati” (1993), „Skaitļu teorija” (1996).
1989.gadā Š.Mihelovičam piešķīra Valērijas Seiles prēmiju.
Profesors Šeftelis Mihelovičs mūžībā aizgāja 1995.gada 21.novembrī un tika apbedīts Daugavpils Brāļu kapos.


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvoja un strādāja Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Vaivode Eleonora Terēzija.  Daugavpils Pedagoģiskās universitātes promocijas padomes pedagoģijas zinātņu nozarē mācīšanas metodikas apakšnozarē darbība : [Par DPU promocijas padomes locekļem un padomes darbu]. - Saturā: DPU promocijas padomes locekļu: L.Keirāna, Š.Miheloviča, J.Pokuļa, G.Rudzīša, E.Šapokenes, L.Timoščenko, D.Zariņa, J.Mordašovas, N.Trofimovas, E.T.Vaivodes biogrāfijas un darbu bibliogrāfiju] // Acta Latgalica 10 : Zintniski roksti, dokumenti, apceris / Latgolas Pētnīceibas Instituts. - Daugavpils : Latgolas Pētnīceibas Inst. izd., 1999. - 203.-236.lpp.
  2. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte: pētniecība un zinātne 80 gados : bigrāfisks rādītājs, 1921-2001 / sast.: Henrihs Soms, Vilma Šaudiņa ; Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. - Daugavpils : Saule, 2001. - 115 lpp. : il.  ISBN 9984-14-157-8
  3. Stapķeviča Zane.  Profesora Šefteļa Miheloviča 100 gadu atcerei : [par Daugavpils Pedagoģiskā institūta (vēlāk Daugavpils Pedagoģiskā universitāte) pedagoģijas habilitēto doktoru, profesoru] / Zane Stapķeviča // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.34 (2009, 8.maijs), 8.lpp. : ģīm.

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Šefteļa Miheloviča darbību LCB e-katalogā
 @ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020