Mazo lasītāju sveiciens Daugavpilij- 735 gadu jubilejā! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi
2019-08-02
plkst. 14.00 LCB Daiļliteratūras sektorā ceļojošās izstādes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” atklāšana
2019-08-09
plkst. 15.00 LCB Periodikas sektorā Sarmītes Bogdanovičas fotogrāfiju izstādes “Otra puse” atklāšana


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Medicīnas darbinieki

Marija Šimanska

Zinātniece, ķīmiķe, farmakoloģe
1922-1995

Dzimusi 1922. gada 23. aprīlī Daugavpilī poļu ģimenē. 1940. gadā M. Šimanska beidza II Daugavpils ģimnāzijas poļu klasi. Kara laikā Marija vienu semestri studēja Latvijas Universitātē (LU) farmaceitos, bet grūto apstākļu dēļ atgriezās Daugavpilī, iesaistījās poļu pagrīdes kustībā. M. Šimansku apcietināja. Sekoja cietumi, koncentrācijas nometne. Studijas atjaunoja 1945. gadā un 1948. gadā beidza LU Ķīmijas fakultāti. Paralēli strādāja par laboranti Mežsaimniecības problēmu institūtā un jau 1952. gadā bija pirmo trīs PSRS sieviešu vidū, kas ieguva ķīmijas zinātņu kandidātes grādu. No 1957. gada līdz mūža beigām M. Šimanska strādāja LZA Organiskās sintēzes institūtā. M. Šimanskas vadībā OSI izveidojusies heterogēnās katalīzes skola, kuru pabeidza 5 habilitēti ķīmijas doktori un 17 ķīmijas doktori.
M. Šimanska pētīja heterociklisko savienojumu katalītiskās pārvērtības, izstrādāja jaunus katalizatorus, medicīnai nozīmīgu produktu ražošanas procesus, jaunus analītiskus reaģentus, vairāku preparātu un pusproduktu kvalitatīvās un kvantitatīvās noteikšanas metodes, atklāja jaunas katalītiskas reakcijas. Viņa formulēja katalizatoru aktīvo centru mijiedarbību ar substrātiem (pēdējie darbi veikti kopīgi ar Polijas Zinātņu akadēmijas institūtiem). Profesore bija viena no pašām ražīgākajām Latvijas zinātniecēm ķīmiķēm: 450 zinātnisku rakstu, 5 monogrāfiju un 56 izgudrojumu autore. Abi ar fiziķi LZA goda doktoru J. Eidusu ir Sorosa profesori Latvijā.
Būtu jāmin vēl daudzi M. Šimanskas mūža veikumi – profesores organizētie tradicionālie Rīgas simpoziji par heterogēno katalīzi heterociklu ķīmijā (Vissavienības simpoziji), referāti starptautiskās konferencēs Briselē, Toruņā, Varšavā, Rīgā, izaudzinātie 17 zinātņu kandidāti (doktori). Atzīmējams redaktores darbs „Latvijas Ķīmijas Žurnālā” (līdz 1992. gadam „LZA Vēstis. Ķīmijas sērija”) un „Latvijas Farmaceitiskā Žurnāla” veidošana. M. Šimanska bija ilggadēja Latvijas Farmaceitu zinātniskās biedrības priekšsēdētāja (1978.-1994.g.), Eiropas nacionālo katalīzes biedrību federācijas padomes locekle, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte (1965.g.); bez tam M. Šimanska ir saņēmusi S. Hillera, Arv. Kalniņa un D.H. Grindeļa medaļas. Kad 1991. gadā Latvijā tika nodibināts Baltijas valstīs vienīgais Katalīzes klubs, M. Šimanska kļuva par tā pirmo prezidenti. Kopš 1992. gada Marija Šimanska bija Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāja. Tajā pašā gadā viņu ievēlēja par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli.
Mirusi 1995. gada 10. jūlijā. Profesori Mariju Šimansku no Sāpju Dievmātes katedrāles Vecpilsētā izvadīja visa Rīgas poļu kopiena, daudzie darba kolēģi, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji. Pēdējo miera vietu viņa ir radusi Daugavpils katoļu kapos līdzās saviem vecākiem.
Pēc nāves zinātniecei piešķirta akadēmiķa G. Vanaga laureāta medaļa un diploms par pētījumu kopumu „Netradicionālās katalītiskās metodes heterociklisko savienojumu ķīmijā” (1996.g.).


Saistība ar Daugavpili:

Dzimusi Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Baranovska Inese. Daugavpilī atklāts piemineklis profesorei Marijai Šimanskai : [par ķīmijas zinātņu dr. no Daugavpils, Latvijas Poļu sav-bas priekšsēd.] / Inese Baranovska // Latgales Laiks. - (1998, 6.jūn.), 4.lpp.
  2. Ozoliņa Valda. Profesore Marija Šimanska - pasaulē pazīstama ķīmiķe : [sakarā ar Daugavpils profesori M.Šimanskas (1922-1995) 75.dz.d.] / Valda Ozoliņa // Latgales Laiks. - (1997, 23.apr.), 8.lpp.
  3. Stradiņš Jānis. Piemiņas vārdi LZA Goda loceklei profesorei [ķīmiķei] Marijai Šimanskai (1922.23.04. - 1995.10.07) : [par ķīmiķi no Daugavpils] / Jānis Stradiņš // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - N 5/6 (1995), 96.lpp.

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Marijas Šimanskas darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019