Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

VIKTORS VALTERS / ВИКТОР ВАЛЬТЕР
Pseidonīms: ЯНКА ПАЛЫН

Rakstnieks, tulkotājs, publicists, pedagogs
1902-1931

Viktors Valters (Вiктар Вальтар) piedzima baltkrievu drēbnieka ģimenē Daugavpilī 1902.gada 15.(28.)jūnijā. Pirmā pasaules kara laikā ģimene evakuējās uz Iekškrieviju. Viktors mācījās reālskolā Harkovā (Ukraina), bet, ģimenei atgriežoties Latvijā, izglītību turpināja Daugavpils krievu ģimnāzijā. Šajā laikā Viktors sāk aizrauties ar baltkrievu tautas nacionālās atdzimšanas idejām. 1922.gadā viņš absolvēja Baltkrievu valsts viengadīgos skolotāju kursus. Ar baltkrievu diasporas atbalstu un Čehijas valdības piešķirto stipendiju Viktors uzsāka studijas Prāgā Čehu tehnikuma Zemes ierīcības fakultātē. Pēc trim gadiem viņš saslimst ar tuberkulozi un tā arī nepabeidzis studijas, ir spiests atgriezties Daugavpilī.
Laikā no 1926. līdz 1931.gadam Viktors Valters strādāja par skolotāju baltkrievu skolās Pleikās, Ķelavā un Daugavpilī. 1930.gadā bija Rīgas Baltkrievu skolas direktors.
Literatūrā Viktors Valters debitēja 1923.gadā ar rakstu «Аднабочники», kuru ar pseidonīmu Янка Палын publicē Kauņā iznākošajā žurnālā «Кривич». Gandrīz visi Viktora Valtera sacerējumi tapa baltkrievu valodā. 1924.gadā Prāgas avīzē «Студенческая мысль» tiek publicēts viņa daiļdarbs «Песнь Гладиатора». 1926.gadā Rīgā iznākušajā dzejas kopkrājumā "Первый шаг" tiek iekļauti arī V.Valtera dzejoļi. 20.gs. 20.-jos gados V.Valters aktīvi darbojās avīzē «Голос беларуса», publicējas almanahā «Зарубежная Беларусь», žurnālos «Родныя гонi», «Наша доля» un «Новы Шлях». 1930.gadā avīzē «Наша доля» tika publicēts viņa stāsts «З-за сена», bet 1932.gadā ar nosaukumu «Лесынiкова сена» tas nāk klajā Rīgā atsevišķā izdevumā.
Viktora Valtera mūža darbs ir 1920.-jos gados tapušais romāns «Рожданыя пад Сатурнам». Galvenais varonis zināmā mērā ir autora alter ego. Romāns ir baltkrievu literatūrai netipisks darbs gan pēc satura, gan formas. Tā centrā ir mazā cilvēka pārdzīvojumi Pirmā pasaules kara laikā, attēloti 1917.gada revolūcijas notikumi, nacionālās atbrīvošanās kustība Polijas austrumu nomalēs,  baltkrievu emigrantu un baltkrievu studentu dzīve Čehijā. Romāns tika publicēts tikai 1991.-1992.gadā avīzē «Голас Радзiмы».
Viktors Valters mirst no tuberkulozes 1931.gada 4.aprīlī un tiek apglabāts Daugavpils katoļu kapos.


Saistība ar Daugavpili:

Dzimis, strādājis un apglabāts Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Виктор Вальтер: [биография] // Вехи времени : поэтический сборник / редактор: Ирина Страздоника-Плячко, составитель: Валентина Прудникова ; Русская писательская организация Даугавпилса. - [Даугавпилс] : Русская писательская организация Даугавпилса, 2017. – Т.1. - С.38. - ISBN 9789934854149.
  2. Боровко В. Роман В.Вальтера «Рожденные под Сатурном» : историко-литературный контекст / В.Боровко, Г.Яковлева //Славянские чтения : [сборник] = Slāvu lasījumi = Slavic Readings / red. A. Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. Rusistikas un slāvistikas katedra. - Daugavpils : Saule (Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds), 2016. – С.117-123. - Вып. 11. -ISBN 9789984147901. - ISSN 1407-7817.

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par V.Valtera dzīvi un daiļradi LCB e-katalogā

Viktora Valtera daiļrade un romāna fragments (baltkrievu val.)@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2021