Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

VALIJA LABRENCE

Literatūrzinātniece, kritiķe
1925-1996

Valija Labrence dzimusi Daugavpilī muitas ierēdņa ģimenē 1925.gada 25.novembrī. Daugavpilī viņa arī uzsāka skolas gaitas. 1946.gadā viņa pabeidza Rīgas 3.vidusskolu, bet 1951.gadā – Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti.
Pēc studiju beigšanas V.Labrence sāka strādāt par latviešu valodas un literatūras skolotāju Rīgas pilsētas 21.vidusskolā un paralēli gatavojās zinātniskajam darbam neklātienes aspirantūrā. 1954.gadā tapa pirmā publikācija – raksts par L.Paegles dzeju žurnālā „Karogs”. 1955.gadā Valija Labrence aizstāvēja filoloģijas zinātņu kandidātes disertāciju par Leona Paegles daiļradi, kas vēlāk pārtapa monogrāfijā „Leons Paegle”(1969).
1955.gadā Valija Labrence uzsāka darbu Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā kā zinātniskā līdzstrādniece. No 1974. līdz 1988.gadam viņa vadīja institūta Literatūras vēstures nodaļas darbu. Te viņa nostrādāja līdz pat aiziešanai pensijā 1990.gadā.
Valijas Labrences galvenās zinātniskās intereses saistījās ar latviešu dzejas izpēti. Viņa bija viena no pirmajām, kas jau 50-jos gados rūpējas par to, lai K.Skalbes, V.Plūdoņa un citu „nevēlamu” dzejnieku darbi atkal nonāktu pie lasītājiem. Viņas sastādījumā, ar viņas priekšvārdiem un komentāriem iznāca K.Skalbes „Dzeja” (1957) un „Pasakas” (1958), Aspazijas „Izlase” (1959), V.Plūdoņa Raksti 3 sējumos (1974-1978), Jura Alunāna „Dziesmiņas” (1.-2., 1981, 1982) L.Paegles Kopotie raksti (1956-1958). V.Labrence ir līdzautore sešsējumu izdevumam „Latviešu literatūras vēsture”(1957-1963), „История латышской литературы” (1971), mācību grāmatai „Literatūras teorija” (1964), izdevumam „История всемирной литературы” (6.sēj., 1989). Viņa publicējusi rakstus par latviešu literatūru Latvijas un PSRS republiku enciklopēdijās. V.Labrence ir arī skolu mācību grāmatu līdzautore. Viņa bija viena no redzamākajām dzejas speciālistēm Latvijā, publicējot neskaitāmus rakstus un recenzijas par latviešu dzeju žurnālā „Karogs”, laikrakstos „Literatūra un Māksla”, „Cīņa” un citos preses izdevumos. Daudzus gadus viņa ziedojusi zinātniski vadošajam darbam, gatavojot Raiņa kopoto rakstu akadēmisko izdevumu.
V.Labrencei piemīta pedagoga talants - viņas vadībā izauga un strādāja prāvs jauno literatūras zinātnieku pulks.
Valija Labrence nomira 1996.gada 17.janvārī Jūrmalā, apglabāta Jaundubultu kapos.


Saistība ar Daugavpili:

Dzimusi Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [enciklopēdija] / atbild.red. Viktors Hausmanis ; Latvijas Zinātņu akadēmija. Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. - 414 lpp. : il. - (Latvija un latvieši).  ISBN 5-89960-034-9
  2. Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rādītāju / galv. red. Heinrihs Jubels. 3.sēj. I - LATV. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība [SIA], 2005. - 799 lpp. : il.  ISBN 9984-94820-X ISBN 9984-94823-4
  3. Tabūns, Broņislavs.  Literatūrzinātnieces un kritiķes jubileja : [Sakarā ar Valijas Labrences 60.dz.d.]  // Karogs. – Nr.2 (1986), 180.-181.lpp. ISSN 0132-6295.
  4. Bērsons, Ilgonis.  Dzejas druvas kopēja : [Sakarā ar literatūrzinātnieces V.Labrences 50.dzimš. dienu]  // Karogs. – Nr.11 (1975),  175.- 176.lpp. ISSN 0132-6295.

Elektroniskie resursi:

Valijas Labrences darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Valijas Labrences darbību LCB e-katalogā

V.Labrences nekrologs@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2024 Piekļūstamība