Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

VALDIS JURIS ZEPS
Pseidonīms: Jānis Turbads, Andrey Lurba, Kanču Jezups, Iepriekšējā dēls, John Hungerthere, Janice Therefamine

Valodnieks, rakstnieks
1932-1996

Dzimis 1932. gada 29. maijā Daugavpilī ierēdņa ģimenē. Kopā ar vecākiem 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju. 1949. gadā pārcēlies uz ASV, kur 1950. gadā beidzis ģimnāziju, bet 1953. gadā Maiami universitāti, iegūstot bakalaura grādu franču valodā un socioloģijā. Indiānas universitātē Blūmingtonā 1961. gadā ieguvis doktora grādu vispārējā un Austrumeiropas valodniecībā un socioloģijā. Kopš 1963. gada valodniecības un slāvu valodu profesors Viskonsinas universitātē, kopš 1983. gada šīs universitātes Baltijas studiju centra koordinators. 1962.-1970. gadā zinātniskā žurnāla „Slavic and East European Journal”, 1976.-1980. gadā „Journal of Baltic Studies”, bet kopš 1984. gada „Wisconsin Baltic Studies” redakcijas kolēģijas loceklis, vairāk nekā 130 zinātnisku rakstu un recenziju autors. Strādājis par lektoru un skolotāju, mācījis latviešu valodu skolās, nometnēs un kursos. LaRA biedrs. No 1990.gada LZA ārzemju loceklis.

Pirmā publikācija 1947. gadā – raksts par mezgliem skautu žunālā. Nozīmīgi pētījumi par latviešu tautasdziesmu metriku („Latviešu t.s. trohaisko tautasdziesmu metrika”, Jaunā Gaita, 1961, N32), par mariešu jeb čeremisu valodu un senslāvu baznīcas valodu, par latgaliešu rakstu valodas vēsturi („Par Latgales dziesmām Barona Dainās”, Arhīvs, 1968, N8), „Kū līcynoj 1654. goda Piscovaja kņiga par Latgolu?” (Acta Latgalica, 1972, 4), „Nu Kapiņu pogosta vēstures. Mušas muiža 15. un 16.g.s.” (Turpat, 1974, N5). Galvenais darbs valodniecībā - 1984.gadā iznākušais „The Placenames of Latgola” („Latgales vietvārdi”). Viens no pēdējiem darbiem – raksts „Latgaliešu literatūra trimdā” 2001. gadā ievietots grāmatā „Latviešu literatūras vēsture” (3).
Ar pseidonīmu Jānis Turbads 1970. gadā publicējis literāru pasaku „Ķēves dēls Kurbads”. Ar šo darbu latviešu literatūrā ieviesis Rietumu literārajiem darbiem raksturīgo mitoloģijas izmantošanas veidu. Nepabeigts, varbūt tikai iesākts, palicis romāns par Latgales vēsturi „Ansis, zelta cilvēks”.

Miris 1996. gada 25. jūlijā Rīgā, pelnu urna aizvesta uz ASV.


Saistība ar Daugavpili:

Dzimis Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Latgales kultūras darbinieki : [biogrāfiska vārdnīca] / sast.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka. 2. grām. - Rīga : Jumava, 2008. – 435.-436. lpp. : il.  ISBN 9789984384672

Elektroniskie resursi:

Valda Zepa darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Valda Zepa darbību LCB e-katalogā

zagarins.net@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība